Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Grevă japoneză la CJRAE; conducerea SDI cere sprijinul parlamentarilor pentru modificarea legii

Protestul consilierilor școlari și logopezilor care lucrează în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Arad continuă. Aceștia, alături de colegii lor de la București, Bistrița-Năsăud, Iași și Vrancea și-au oprit, ieri, activitatea între orele 10 și 12, nemulțumiți că Ministerul Educației le taie sporul de 15% din salariu, care se acordă persoanelor ce lucrează în învățământul special. Asta, în condițiile în care nu beneficiază nici de sporul de 10%, care se acordă de la 1 Decembrie tuturor categoriilor de personal didactic, pentru suprasolicitare neuropsihică.

Grevă japoneză la CJRAE; conducerea SDI cere sprijinul parlamentarilor pentru modificarea legii
Comentează 0

Începând de astăzi, angajații CJRAE de la Arad au intrat în grevă japoneză. „De astăzi am început să purtăm banderole albe, ca formă de protest, dar și în spirit de solidaritate cu colegii noștri din țară  care își vor întrerupe activitatea, pentru a protesta la rândul lor”, a declarat Amalia Moroc, liderul de sindicat din cadrul CJRAE Arad.

Sindicatul cere modificarea legii

În aceeași ordine de ide, conducerea Sindicatului Democratic Învățământ (SDI) Arad a trimis tuturor parlamentarilor câte un document prin care cer modificarea legii 153/2017.  „Am înaintat tuturor parlamentarilor de Arad un  înscris prin care solicităm susținerea inițiativei legislative de modificare a art. 16 al punctului B al Capitolului I al Anexei nr. 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inițiativă depusă de către senatorii Liviu Marian Pop și Ioan Rotaru”, susține Dănuț Ieneșescu, liderul SDI Arad.

Citește și:

https://www.arq.ro/consilierii-si-logopezii-de-la-cjrae-si-au-oprit-temporar-activitatea-fsli-sprijina-protestul/26645

https://www.arq.ro/guvernul-o-face-din-nou-de-oaie-zeci-de-angajati-ai-cjrae-isi-intrerup-luni-programul-de-lucru-in-semn-de-protest/26613

Petiția sindicaliștilor

În cele ce urmează vă prezentăm petiția sindicaliștilor. „Sindicatul Democratic Învățământ Arad, în numele membrilor de sindicat (personal didactic de conducere, personal didactic de predare din CJRAE și personal didactic auxiliar) vă solicită ajutorul pentru susținerea inițiativei legislative de modificare a art. 16 al punctului B al Capitolului I al Anexei nr. 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, depuse de către senatorii Liviu Marian Pop și Ioan Rotaru.

Pentru motivele pe care le vom expune, propunem ca art. 16 al punctului B al Capitolului I al Anexei nr. la Legea 153/2017, cu forma avută în prezent, respectiv: «Pentru personalul didactic de predare din  invățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018», să se modifice în sensul: «Art. 16.  Pentru  personalul didactic, astfel cum este definit la art. 88 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10 % din salariul de bază.»

 Motive:

Prin formula actuală a art. 16 al punctului B al Capitolului I al Anexei nr. 1 la Legea nr. 153/2017, beneficiar al sporului de suprasolicitare neuropsihică poate fi numai personalul didactic de predare, fapt  ce crează o discriminare în ceea ce privește salarizarea personalului didactic din învățământ.

Potrivit art. 88 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011: «Personalul didactic este format din personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, îndrumare și control», iar prin forma actuală a art. 16 s-a creat o discriminare în rândul persionalului didactic, întrucât numai o parte din această categorie este beneficiară a sporului de suprasolicitare neuropsihică, respectiv, numai personalul didactic de predare, deși celelalte două categorii de personal didactic- personal didactic de conducere, îndrumare și control și personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea în unități de învățământ, în condiții similare.

În ceea ce privește personalul didactic de conducere, de îndrumare și control, din dispozițiile cuprinse la:

-        Art. 257 alin 1 din Legea educației naționale dispune: «Funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către  cadrele didactice titulare ale corpului national de experți în management educational»; și

-        Art. 263 alin 10 și 101 din Legea educației  naționale:

  (10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.

  (101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz.

Rezultă că personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control trebuie să fie personal didactic de predare, să fie membri ai corpului national de experți în management educational și să îndeplinească criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu prevăzute de legislația în materie și, totodată, aceste cadre didactice (personal didactic de predare) au obligație de catedră, fiind degrevate partial de efectuarea activităților didactice de predare- învățare – evaluare.

-        Personalul didactic auxiliar este prevăzut la art. 249 din Legea educației naționale, fiind format din:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog şcolar;

f) instructor de educaţie extraşcolară;

g) asistent social;

h) corepetitor;

i) mediator şcolar;

j) secretar;

k) administrator financiar (contabil);

l) instructor-animator;

m) administrator de patrimoniu,

desfășurându-și activitatea în unitățile școlare, alături de personalul didactic de predare și de personalul de conducere, de îndrumare și de control, cu elevii, în interesul elevilor și al unității de învățământ, fiind supus acelorași condiții de stres, suprasolicitare și încordare.

Nu trebuie neglijat nici faptul că, de cele mai multe ori, personalul didactic auxiliar funcționează pe posturi unice, volumul de muncă fiind foarte mare.

Se impune introducerea  în legea de salarizare  și a acestor categorii de personal didactic  ca fiind beneficiar ai sporului de suprasolicitare neuropsihică, întrucât:

-        Prin legea de salarizare unitară s-a urmărit eliminarea discrepanțelor  și inechităților  din sistem;

-        Reprezintă un drept dobandit de personalul din învățământ încă din anul 1997, drept de care s-a beneficiat în sistem timp de peste 13 ani (art. 50 alin. 13 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic).

-        Această reparație nu poate reprezenta decât o decât o recunoaștere a efortului intelectual depus de către personalul didactic auxiliar, cât și a celui de conducere, îndrumare și control, a încordării psihice la care acesta este supus de-a lungul întregii cariere”.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite