Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Evenimente și acțiuni organizate de către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad pe parcursul anului 2022

 Evenimente și acțiuni organizate de către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad pe parcursul anului 2022
Comentează 0

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate o serie de evenimente și acțiuni organizate de către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad, astfel:

 • Diseminarea rezultatelor proiectului “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”, proiect finanțat prin Programului Erasmus+, număr proiect 2020-1-RO01-KA202-079780. Prin implementarea și rezultatele obținute, proiectul și-a propus să sprijine persoanele cu dizabilități și să faciliteze incluziunea acestora în domeniul sportului și al activității fizice prin introducerea unui model de competențe pentru o nouă calificare, cea de "antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități". Instrumentele elaborate în cadrul proiectului sunt disponibile publicului larg pe site-ul proiectului www.mental-trainer.eu

Obiectivele proiectului nostru pot fi rezumate după cum urmează:

●         Creșterea gradului de conștientizare cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități în domeniul sportului

●         Elaborarea unei metodologii pentru consolidarea gradului de ocupare și incluziune în domeniu sportului și activităților fizice

●         Dobândirea de noi competențe în cadrul unei noi calificări, cea de antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități

●         Îmbunătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine

 • Promovarea voluntariatului în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad. In acest sens instituția noastra își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România pentru următoarele servicii:

-           Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad

-           Complex Curcubeu

 • Direcția de Asistență Socială Arad ofera din luna mai servicii stomatologice gratuite pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială: parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari în cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost.
 • Am reluat evenimentul Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.
 • Specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială au participat la intâlnirea anuală AMR - Corpul profesional al specialiștilor în servicii sociale, unde s-au discutat propunerile de modificare a Legii 292/2011 privind asistența socială.

 

Activitatea pe servicii

 

SERVICIUL  AUTORITATE TUTELARĂ

 

Activitatea serviciului se desfăşoară pe două paliere, respectiv consilierea care se realizează la sediul serviciului şi verificarea în teren a condiţiilor de locuit.

În registrul de evidență a corespondenței Serviciului Autoritate tutelară au fost înregistrate în anul 2022 un număr de 1168 solicitări.

Nr. crt.

Denumirea activităţilor

Numărul beneficiarilor

 1.  

 Acţiuni civile în vederea instituirii curatelei pentru persoanele bolnave

23

 1.  

Servicii de consiliere a persoanelor bolnave în vederea instituirii curatelei

23

 1.  

Anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti

în vederea instituirii curatelei - total

129

 1.  

Servicii de consiliere a persoanelor bolnave în vederea instituirii curatelei

129

 1.  

Dispoziţii privind încuviinţarea acceptării moştenirii de către minori

27

 1.  

Dispoziţii privind încuviinţare acte juridice pentru minori

26

 1.  

Anchete psihosociale de divorţ

- fișe de consiliere

- rapoarte de vizită

514

419

474

 1.  

Consiliere psihologică a minorilor ai căror părinți divorțează/stabilesc, modifică programul de vizită

515

 1.  

Anchete sociale în urma sesizărilor după divorţ

5

 1.  

Anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti în vederea instituirii tutelei pentru persoanele bolnave

2

 1.  

Rapoarte de monitorizare cu privire la dosarele de tutele

minori

48

 1.  

Anchete sociale pentru punere sub interdicţie şi pentru expertiză medico-legală

14

 1.  

Inventar bunuri persoane adulte aflate sub tutelă

1

 1.  

Anchete sociale pentru ajutor judiciar sau scutire taxă

4

 1.  

Anchete sociale pentru indemnizaţie creştere copil/stimulent inserție

157

 1.  

Consilierea persoanelor vârstnice in vederea încheierii contractelor de întreținere

21

 1.  

Asistenţa persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

21

 1.  

Contestaţii/sesizări contracte de întreţinere persoane vârstnice

3

 1.  

Anchete psihosociale în vederea delegării temporare a autorităţii părinteşti

17

 1.  

Anchete diverse

13

 1.  

Anchete “50 ani  de căsătorie”

52

 1.  

Rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului

52

 1.  

Diverse servicii de informare –  relații cu publicul

       8208

 

 

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

 

Obiectivul principal al serviciului îl constituie sprijinirea persoanelor aflate în stare de risc social, prin acordarea de prestații specifice, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Atribuțiile  principale sunt  legate  de  punerea  în  aplicare  a  legislației naționale privind prestațiile (beneficiile) sociale acordate la nivelul administrației publice locale.

 

Solicitări înregistrate:

Nr.

crt.

Domeniu

Beneficiari

Observații

 1.  

Asistenți personali

493

nr.max.dosare aprobate pe lună

 1.  

Indemnizații persoane cu handicap

1230

nr.max.dosare aprobate pe lună

 1.  

Roviniete

327

nr.total

 1.  

Indemnizații/stimulente creștere copil

1999

nr.total

 1.  

Alocații de stat

1396

nr.total

 1.  

VMG

84

nr.max.dosare aprobate pe lună

 1.  

Alocația de susținere a familiei

73

nr.max.dosare aprobate pe lună

 1.  

Ajutor de urgență

1

nr.total

 1.  

Ajutor înmormântare

5

nr.total

 1.  

Tichete sociale

10

nr.total

 1.  

Tichete ”Sprijin pentru România”

5

nr.total

 1.  

Tichete cuplu mamă - nou născut

8

nr.total

 1.  

Ajutor încălzire – cereri Legea 226

2464

nr.total

 1.  

Supliment pentru energie

1756

nr.total

 1.  

Înhumări

11

nr.total

 1.  

Cereri ancheta comisie handicap

2889

nr.total

 1.  

Dosare comisie handicap

1773

nr.total

 1.  

Note de audiență

0

nr.total

 1.  

Corespondență diversă

1383

nr.total

 1.  

Adeverințe

160

nr.total

 1.  

Anchete sociale

8383

nr.total

 1.  

Proiecte de dispoziții ale primarului

1477

nr.total

 

TOTAL

24.450

 

 

 

 

 

            SERVICIUL  PROTECŢIA COPILULUI ȘI FAMILIEI           

                                                    

Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei coordonează activitatea:

 • Compartimentului Prevenirea și Combaterea violenței domestice
 • Compartimentului Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
 • Biroului Integrare Socială pentru Copii şi Tineri:
  • Centrului de Reabilitare Socio-profesională „Creativ”
  • Compartimentului Activităţi Protejate „Clăbucet”
  • Centrului Social cu Destinaţie Multifuncţională
 • Complexului „Curcubeu”

Nr. Crt.

Denumirea serviciilor/prestaţiilor sociale oferite

Numărul cererilor înregistrate/rezolvate

 1.  

Monitorizare – post divorţ /program vizită

4

 1.  

Anchete sociale pentru copiii încadraţi în grad de handicap

643

 1.  

Contracte  cu familia copilului cu dizabilităţi

643

 1.  

Factorii de mediu pentru copiii încadaraţi în grad de handicap

643

 1.  

Rapoarte de monitorizare a copilului cu dizabilităţi

1286

 1.  

Anchete sociale solicitate de către D.G.A.S.P.C.

479

 1.  

Rapoarte de monitorizare solicitate de către D.G.A.S.P.C

87

 1.  

Anchete sociale pentru programul Bani de liceu şi burse medicale, sociale

12

 1.  

Anchete sociale pentru orientare şcolară

285

 1.  

Factori de mediu pentru orientare şcolară

285

 1.  

Numărul famililor aflate în evidenţa SPAS cu părinţii plecaţi în străinătate

347

 1.  

Anchete sociale către centru de criză din cadrul D.G.A.S.P.C.

8

 1.  

Anchete sociale solicitate de către AJPIS Arad

7

 1.  

Anchete sociale solicitate de către instituţii din alte judeţe

32

 1.  

Diverse / alte sesizări

77

 1.  

Anchete sociale solicitate de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Arad – UPU-Medicina Legala.

3

 1.  

Anchete sociale pentru minori infractori solicitate de către Poliţie şi Medicină Legală

2

 1.  

Informarea cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie.

77

 1.  

Servicii oferite tinerilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, terapie ocupaţională în vederea formării diferitelor deprinderi practice pt. o viaţă independent “CREATIV”

20

 1.  

Servicii oferite tinerilor proveniţi din instituţiile de ocrotire cazaţi în C.S.D.M

15

 1.  

Servicii oferite în cadrul Complexului social intercultural „Curcubeu” pentru copiii din familii defavorizate, copii cu risc de abandon şcolar

76 copii

 1.  

Cerinţe Educative Speciale

33

 1.  

Factori de mediu (CES)

33

 1.  

Programul „ Ia-mă acasă”

13

 1.  

Consiliere Psihologică

275

 1.  

Intervenții în cazurile de violenţă domestică, a echipei mobile din cadrul DAS Arad.

60

 1.  

Adrese referire către DGASPC a cazurilor de violenţă domestică până la 31.12.2020/2021

60

 1.  

Anchete sociale către Centrul de Criză din cadrul DGASPC pentru victimele violenței domestice.

3

 1.  

Fișele convorbirilor purtate cu victimele  ulterioare intervenției echipei  mobile până la 31.12.2020/2021

99

 1.  

Anchete sociale către Serviciul Intervenție în Regim de Urgență Situații de Abuz Neglijare și Violență Domestică din cadrul DGASPC

15

 1.  

Anchete Sociale către Centrul de consiliere și semnalare a situaților de urgență în domeniul asistenței sociale DGASPC

30

 1.  

Anchete sociale solicitate de Judecătoria Arad

1

 1.  

Hotărâri comisie DGASPC Arad

17

 1.  

Anchete/Adrese către Avocatul Poporului

4

 1.  

Anchete/Adrese Centrul Multifuncțional de consiliere și educație

6

 1.  

Anchete/Adrese Serviciul  pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migrație și repatrieri

1

 1.  

Anchete sociale solicitate de către Poliția Municipiului Arad

3

 1.  

Medicina școlară și universitară

Activități zilnice specifice cabinetelor medicale școlare în cele 82 de unități de învățământ arondate cabinetelor (triaj, consultații, examinări periodice, raportări, etc.)

 1.  

Medicina școlară și universitară

Asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării olimpiadelor școlare și a examenelor de capacitate și bacalaureat

 1.  

Acțiuni de educație pentru sănătate desfășurate în unitățile de învățământ din municipiul Arad

Campanie pentru prevenirea fumatului, a consumului de alcool, droguri și a substanțelor etnobotanice – 252 ore

Norme de igienă individuală și în colectivitate – 195 ore

Prevenirea infecțiilor respiratorii/O respirație corectă în timpul efortului fizic – 102 ore

Stil de viață sănătos – nutriție sănătoasă, importanța odihnei, mișcare și sănătate – 4003 ore

Prevenirea viciilor de postură – 123 ore

Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală – 87 ore

Prevenirea bolilor infecto-contagioase – 332 ore

Sanitarii pricepuți/Norme de prim ajutor – 1055 ore

Pubertatea – 20 ore

Revenirea accidentelor – 66 ore

Prevenirea bolilor cu transmitere digestivă – 30 ore

Efectele nocive ale sedentarismului, reducerea timpului petrecut la calculator/sănătatea vizuală – 103 ore

Rolul somnului și importanța odihnei – 50 ore

Importanța hidratării corecte – 45 ore

Sănătatea orodentară  - 216 ore

41.

7 Cabinete stomatologice școlare și universitare

Consultații – 5844

Intervenții/tratamente – 1050

Ore de educație pentru sănătate – 963

42.

Campanie desfășurată pentru copiii Complexului Curcubeu prin cabinetele stomatologice școlare – Dinți sănătoși copii fericiți

4 întâlniri – 55 de pacienți

 

 

SERVICIUL  PROTECŢIE  PERSOANE  CU  DIZABILITĂŢI

 

                Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi se adresează persoanelor/familiilor vulnerabile, persoanelor/familiilor aflate în risc socio-medical de pe raza municipiului Arad.

 • Asistenţa medicală comunitară şi medierea sanitară, se adresează întregii comunităţi, în mod deosebit categoriilor de persoane vulnerabile.
 • Compartimentul asistență la domiciliuse adresează persoanelor vârstnice aflate în imposibilitate de a se îngriji. Prioritatea, de a beneficia de serviciile la domiciliu, o au persoanele dependente, care nu se pot îngriji singure şi care nu au susţinător legal.
 • Adăpostul de Noapte se adresează persoanelor adulte, fără adăpost, aflate în stare de risc social.
 • Centrele de zi pentru vârstnici se adresează persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, indiferent dacă au statut de pensionar, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

       În luna Aprilie 2022, SPPD,  a primit atribuții suplimentare și anume sprijinirea și informarea de specialitate a persoanelor refugiate ajunse în municipiul Arad, aflate în situații deosebite datorită conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei, prin colaborarea cu instituțiile publice abilitate și societatea civilă.

           

       Serviciul protecţie persoane cu dizabilităţi are în subordinea sa patru compartimente:

 • Compartimentul asistenţă medicală comunitară
 • Compartimentul asistenţă la domiciliu
 • Compartimentul asistență socială persoane adulte
 • Adăpostul de noapte

 

În cadrul serviciului, în anul 2022, au fost întocmite următoarele:

Nr. crt.

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite

Efectuate

 1.  

Fișe sociale întocmite pentru cazurie sociale din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și pentru cazurile sociale depistate

20

 1.  

Fișe de evaluare medico-socio-profesională pentru comisia de expertiză medicală

13

 1.  

Efectuarea de anchete sociale, referate, note, informări, corespondență diversă, adrese instituții, diverse, etc.

 401

 1.  

Documentația întocmită  pentru încadrarea in grad de  handicap + pensie invaliditate + act de identitate, etc.

24

 1.  

Note telefonice

745

 1.  

Persoane cărora li s-au prestat servicii la domiciliu

3

 1.  

Persoane monitorizate

30

 1.  

Pregătirea documentației - Comisia de internare

Cazuri analizate – 112

procese verbale – 17

hotărâri internare – 50

hotărâri externare – 3

hotărâri prelungire internare – 54

răspunsuri și  adrese instituții – 5

anchete sociale – 54

 1.  

Servicii de informare /relații public

Registru corespondență – 2600

Relații public – 1020

 1.  

Colaborarea cu ONG-uri, instituții – spitale, poliție, ambulanța, medici de familie, medici specialiști,  în vederea identificării de soluții pentru cazurile gestionate. Această colaborare este permanentă și diferă ca și complexitate de la caz la caz.  Pentru sprijinirea și identificarea de soluții pentru cazurile sociale este nevoie de implicarea tuturor factorilor: asistență socială, asistență medicală, ong-uri, instituții publice, comunitate, asociații de proprietari, etc.  În cursul anului 2022, urmare colaborărilor pe care serviciul nostru le-a avut:

 • 15 persoane au fost sprijinite material și financiar prin intermediul ONG-urilor,
 • 55 cazuri sociale au fost instumentate urmare sesizărilor și colaborării cuCompartimentul de Asistență Socială de la UPU – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,
 • Pentru 18 de persoane s-a colaborat cu medicii de familie și medicii specialiști, în sensul că aceste persoane au fost insoțite la investigații și consultații medicale,
 • 85 de familii, cazuri sociale, auprimit pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de iarnă prin intermediul unui ONG.
 1.  

În luna Aprilie 2022, s-a semnat un protocol de colaborare între instituția noastră și

 • Asociația Aradul Civic,
 • Asociația Hora Copiilor,
 • Asociația Preparandia,
 • Asociația Liga Studenților UVVG,
 • Asociația Help With Heart&Hands,
 • Asociația Gai-Cartierul Nostru,
 • Asociația Îngeri pentru Suflete,
 • Asociația Eiva,
 • Asociația S.V.M. Asociația Voluntarilor Montani,
 • Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Arad,
 • Asociația Alt Arad,
 • Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Arad,
 • Asociația Oaza,
 • Asociația Dania,
 • Asociația Gătim Împreună pentru o Lume mai Bună,
 • Asociația Adventistă pentru Refacere și Ajutor,
 • Societatea de Cruce Roșie – Filiala Arad,
 • Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România,
 • Asociația Comunități Durabile,
 • Poliția Municipiului Arad,
 • Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Arad.

având drept scop informarea și sprijinul persoanelor refugiate aflate în situații deosebite datorită conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei. 

Astfel, la sediul serviciului SPPD, începând cu luna Aprilie funcționează Centrul de informare și suport pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Prin intermediul Centrului de informare și suport pentru persoanele refugiate din Ucraina, s-au oferit cetățenilor ucraineni următoarele: 

 • PIZZA 5 COLŢURI - În luna mai 2022 a oferit 150 de pizza (5 pizza pe zi).
 • HOTEL CRIŞANA - În luna mai 2022 a oferit 10 porţii de mâncare.
 • ASOCIAŢIA FILANTROPIA:
  • În data de 19.05.2022 a oferit produse alimentare la un număr de 30 persoane;
  • În data de 20.05.2022 a oferit produse alimentare la un număr de 17 persoane;
  • În data de 08.06.2022 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 17 persoane;
  • În data de 28.07.2022 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 23 persoane;
  • În data de 23.08.2022 a acorda sprijin la o persoană;
  • În data de 05.10.2002 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 63 persoane.
 • FUNDAŢIA SALVAŢI COPIII:
  • În data de 11.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 67 copii;
  • În data de 12.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 50 copii;
  • În data de 13.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 50 copii;
  • În data de 09.06.2022 a oferit vouchere la un număr de 104 copii;
  • În data de 10.06.2022 a oferit vouchere la un număr de 72 copii.
 • JRS – SERVICIUL IEZUIŢILOR PENTRU REFUGIAŢII DIN ROMÂNIA:
 • În data de 24.05.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 10 familii;
 • În data de 27.05.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 10 familii;
 • În data de 08.06.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 12 familii;
 • În data de 23.06.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 9 familii;
 • În data de 27.07.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 6 familii;
 • În data de 25.11.2022 a acordat vouchere finanţate prin Japan Platform la un număr de 66 familii;
 • În data de 26.11.2022 a acordat vouchere finanţate prin Japan Platform la un număr de 74 familii.

 

Alte activități desfășurate în cadrul centrului:

 • În data de 13.05.2022 la Centrul de informare şi suport pentru persoanele refugiate din Ucraina a avut loc o sesiune de informare despre protecţia temporară.
 • În perioada 09.05.2022-10.10.2022 s-au organizat săptămânal, în zilele de luni şi miercuri, cursuri de limba română,
 •  
 • În data de 09.06.2022 s-a organizat o petrecere pentru copiii ucraineni şi s-au oferit pachete cu diverse produse la 120 persoane (Asociația Îngeri pentru suflete și Asociația Gătim Împreună pentru o Lume mai Bună, Societatea de Cruce Roșie – Filiala Arad)).
 • În perioada 11.07.2022-15.07.2022 s-a organizat o tabără în localitatea Marga din judeţul Caraş-Severin, (Fundația Umanitar Creștină Speranța, Fundația RCE Speranța Copiilor Arad)iar la revenirea din tabără, Societatea de Crucea Roşie – Filiala Arad,a acordat 10 pachete familiilor ucrainene care au participat la eveniment.
 • ISJ Arad a predat în custodie Asociației Aradul Civic un număr de 66 tablete pentru copii ucraineni care au participat la cursuri online. Distribuirea tabletelor a fost făcută în cadrul centrului de către personalul serviciului nostru, de asemenea și preluarea tabletelor, după utilizarea acestora,a fost efectuată tot de către personalul nostru.
 • Pe tot parcursul anului 2022, refugiaţii ucraineni au primit suport informaţional cu privire la nevoile şi beneficiile lor.
 • Zilnic 2-3 persoane au beneficiat de consiliere referitoare la obţinerea permisului de şedere temporară, găsirea unui loc de muncă, soluţionarea unor probleme medicale, locurile de joacă la care copiii pot participa gratuit, înscrierea copiilor la şcoală în Arad pentru părinţii interesaţi, sprijinul oferit de Crucea Roşie şi evenimentele organizate în Arad pe parcursul anului. De asemenea, s-a răspuns punctual la nevoile fiecărei persoane în parte în funcţie de situaţie şi s-a urmărit îndrumarea cât mai eficientă a refugiaţilor ucraineni.
 • Colaborarea permanentă în ceea ce privește problematica persoanelor refugiate din Ucraina a fost cu Asociația Aradul Civic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prin Dispoziția directorului general, șeful serviciului SPPD, a fost desemnat ca și coordonator, în cadrul DAS Arad, al activității privind verificarea persoanelor fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Astfel în anul 2022, reprezentanții  Serviciului protecție persoane cu dizabilități, au întocmit 685 de Fișe de date,  efectuând astfel tot atâtea verificări cu privire la persoanele care au solicitat decontarea cheltuielilor pentru cetățenii străini /apatrizi, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina precum și cu privire la persoanele refugiate.

 

Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 • Asistenții medicali comunitari:

 

Nr. crt.

Servicii/prestații sociale oferite

Total beneficiari

1

Copil 1- 18 ani (fără probleme medico – sociale)

1

2

Copil cu dizabilități 5 – 18 ani

0

3

Copil din familie monoparentală 1 – 18 ani

14

4

Copil cu nevoi medicale speciale fără certificat de handicap

0

5

Copil cu nevoi medicale speciale

0

6

Copil cu boală cronică 1 – 18 ani

1

7

Copil nevaccinat conform calendarului 0 – 18 ani

0

8

Copil vaccinat conform calendarului 0 – 18 ani

10

9

Caz social 0 – 18 ani

1

10

Caz profilaxie rahitism (vit. D)

0

11

Gravidă cu probleme medicale (sarcină cu risc)

0

12

Femeie cu vârstă fertilă (15 – 45)

30

13

Femeie care utilizează metode contraceptive

4

14

Adult cu dizabilități

75

15

Adult cu risc medico - social

61

16

Adult cu boli cronice

230

17

Adult cu tulburări mintale și de comportament

2

18

Adult (fără probleme medico – sociale)

15

19

Vârstnic cu tulburări mintale

43

20

Vârstnic cu dizabilități

138

21

Vârstnic cu TBC

5

22

Vârstnic cu boli cronice

1038

23

Campanie/acțiune de sănătate publică

2

 

 • Mediatorii sanitari:

 

Nr. crt.

Servicii/prestații sociale oferite

Tip persoană

Total beneficiari

1

Sprijin emitere acte identitate

Adult

39

2

Sprijin emitere acte identitate

Copil

8

3

Înscriere la medicul familie

Adult

2

4

Înscriere la medicul familie

Copil

2

5

Obținere certificat de handicap

Adult

6

6

Obținere certificat de handicap

Copil

2

7

Caz nou luat în evidență

Bolnav cronic

11

8

Caz nou luat în evidență

Copil 0 – 1 ani

4

9

Caz nou luat în evidență

Copil > 1 an

93

10

Caz nou luat în evidență

Gravidă

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite