Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Este depășită incidența de 3 cazuri COVID-19 la 1000 de locuitori în localitățile Șiștarovăț și Semlac

 Este depășită incidența de 3 cazuri COVID-19 la 1000 de locuitori în localitățile Șiștarovăț și Semlac
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 103 din 15.05.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.05.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 22/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 26/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 35/12.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 3967/15.05.2021;

 

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

 

Art.  1.  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că în unitățile administrativ-teritoriale precizate în Anexa la prezenta Hotărâre, la data prezentei este depășită incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori.

Art. 2   În unitățile administrativ-teritoriale precizate în Anexa la prezenta Hotărâre se aplică, având în vedere prevederile art. 14, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 531/2021, începând cu data de prezentei și până la expirarea termenului de 14 zile prevăzut în Hotărârea CJSU Arad cu numărul 100/14.05.2021, toate prevederile incidente, conținute în H.G. 531/2021, coroborată cu H.G. 550/2021.

Art. 3   În toate unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt precizate în Anexa la prezenta Hotărâre și care înregistrează la data prezentei o incidență a cazurilor COVID-19 de sub 3/1000 de locuitori, se aplică toate prevederile incidente conținute în H.G. 531/2021, coroborată cu H.G. 550/2021.

        Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

        Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

 

  Anexa la Hotărârea CJSU nr. 103 din 15.05.2021

 

 

Nr. crt

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID-19/1000 de locuitori la data includerii în Anexă

Termen 14 zile conform art. 14, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 531/2021 și HCJSU 100/14.05.2021

1

ȘIȘTAROVĂȚ

10,34

15.05.2021-28.05.2021

2

SEMLAC

3,28

12.05.2021-25.05.2021

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide