Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Curs Specialist în managementul deșeurilor la CCIA Arad

Camera de Comerţ din Arad organizează în perioada 15 noiembrie – 4 decembrie 2018 cursul autorizat de Specialist în managementul deșeurilor, cod COR 325713.

Curs Specialist în managementul deșeurilor la CCIA Arad
Comentează 0

Cursul are 25 de ore şi va fi structurat în şedinţe de câte 3 ore/zi (marţi şi joi, în intervalul orar 17:00-20:00, la sediul CCIA Arad).

“Tematica cursului vizează reglementări legislative în domeniu, noile directive şi responsabilități în activitate. Persoanele desemnate ca responsabili cu gestiunea deşeurilor în cadrul oricărei instituţii sau firme, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase”, a declarat președintele CCIA Arad, domnul arh. Gheorghe Seculici.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

“Cursul se adresează persoanelor responsabile cu managementul, depozitarea şi transportul deşeurilor sau a substanţelor periculoase. Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor”, declară managerul Centrului de Formare Profesională din cadrul CCIA Arad, prof. Carmen Crişan.

Principalele tematici abordate:

 • Specialist în managementul deșeurilor - rolul si locul în organizație
 • Procesul de management al deșeurilor în organizație: planificarea activitaților de gestionarea a deșeurilor, instruirea personalului implicat în gestiunea deșeurilor, organizarea activității de gestiune a deșeurilor, evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor, urmărirea și îndeplinirea responsabilităților privind gestionarea deșeurilor;
 • Noutăți legislative în domeniul gestiunii deșeurilor - studii de caz;
 • Legea 211/2011 prezentare si studii de caz;
 • Monitorizarea si raportarea deșeurilor - studii de caz;
 • Soluții practice pentru a evita încalcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor - studii de caz.
 • Gestionarea integrată a deșeurilor: tendințe europene, politica gestiunii deșeurilor în România, cadru legislativ si alte cerințe, analiza ciclului de viață al produselor, studiu de caz
 • Fluxul gestiunii deșeurilor: metode de colectare, transport, depozitare, reciclare, incinerare;
 • Managementul deșeurilor de echipamente electrice si electronice sau DEEE;
 • Managementul deșeurilor în domeniile: construcții energetice, construcții civile si industriale;
 • Managementul deșeurilor în domeniul medical;
 • Managementul deșeurilor în industria alimentară;
 • Regimul ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
 • Regimul uleiurilor uzate;

·       Managementul integrat al deșeurilor;

·       Managementul deșeurilor în instituțiile publice;

·       Deșeuri periculoase: gestiunea deșeurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deșeurilor periculoase, transportul deșeurilor periculoase, obligații ale generatorilor de deșeuri periculoase, studiu de caz.

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

 1. Planificarea activității de management al deșeurilor;
 2. Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor;
 3. Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor;
 4. Evaluarea activității de management al deșeurilor;
 5. Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor

Pentru informații și înscrieri: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, strada Cloșca nr.5, tel.: 0730 188 299, 0257 208 800, e-mail: carmen.crisan@ccia-arad.ro.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite