Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Consilierii municipali au fost convocați în ședință ordinară, dar a avut loc și o a doua ședință a CLM

Cu câteva ore înainte de ședința ordinară a CLM de astăzi, a fost anunțată și o ședință extraordinară cu două puncte pe ordinea de zi pentru alocarea unor fonduri Spitalului Municipal care găzduiește și secții Covid.

Consilierii municipali au fost convocați în ședință ordinară, dar a avut loc și o a doua ședință a CLM
Comentează 0

Ședința extraordinară a avut două proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre nr. 505/2021 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare nr. 3509/2017 încheiat între Municipiul Arad și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – iniţiativa primarului, pentru alocarea unor fonduri Spitalului Municipal Arad în contextul crizei sanitare. 

2. Proiect de hotărâre nr. 506/2021 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021– iniţiativa primarului.

 

A urmat și ședința ordinară cu 28 de puncte pe ordinea de zi, dintre care 25 au fost proiecte de hotărâre. Proiectele au trecut în mare parte fără probleme de votul consilierilor, dar cele care au ridicat întrebări, discuții și cărora le-au fost adăugate amendamente sunt punctele 6, 17, 18, 23. Amendamentele au fost depuse de consilierii Levente Bognar (UDMR), Ilie Cheșa (PSD) și consilierii USR-PLUS. Ulterior, s-a votat prin vot secret pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Recons SA Arad, respectiv SC CET Hidrocarburi SA Arad, la fiecare instituție în parte, reușind să obțină majoritatea de voturi doar câte cinci persoane. 

1. Proiect de hotărâre nr. 458/2021 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, elevilor de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în cadrul continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat – inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 429/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Ansamblu locuințe individuale S+P+1E”, extravilan și intravilan trup izolat municipiul Arad, C.F. nr. 334856 și C.F. 335094-Arad, județul Arad  - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 428/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Amenajare zonă locuințe colective”, Municipiul Arad, strada Voinicilor, nr. 21, 21/B, 21/C, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 351499- Arad, C.F. nr. 351559- Arad, C.F. nr. 353951-Arad - inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 474/2021 privind anularea creanțelor fiscale restante administrate de organul fiscal local, mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31.12.2021 – inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 481/2021 privind indexarea pe baza ratei de schimb a monedei euro la data de 01.10.2021 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 483/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 465/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 274 – inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 471/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/3 din apartamentul nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter – inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 472/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, parter, colţ cu Horia nr. 3/5 – inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 473/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.1-2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, corp B, parter (anterior str. 7 Noiembrie) – inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 478/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 46, corp B, parter – inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 466/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietatea Statului Român - Str. Miron Costin, nr. 9, înscris în CF nr. 310038 Arad – inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 467/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unui imobil situat în Zona Centrală pe malul Râului Mureș – inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 470/2021 privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Vasile Milea, nr. 19 - înscris în CF nr. 300427 Arad – inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 477/2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 362/2019 și modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 274, înscris în CF nr. 321028 Arad – inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 487/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF – Amenajare parcare str. Vârful cu Dor (adiacent parcului Reconcilierii Româno – Maghiare)”  – inițiativa primarului 

17. Proiect de hotărâre nr. 488/2021 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție   SF „Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie la  SC CET Hidrocarburi SA Arad”– inițiativa primarului

18. Proiect de hotărâre nr. 489/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție  ”SF – Amenajare drum de acces zona industrială vest și iluminat public -inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 490/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 474/2020 privind aprobarea constituirii unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad si Județul Bihor, în vederea implementării proiectului de infrastructură Drum expres Oradea -Arad și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 12/2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad si Județul Bihor, în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții Drum expres Oradea – Arad – inițiativa primarului

20. Proiect de hotărâre nr. 484/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Arad” – inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 475/2021 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Recons SA Arad – inițiativa primarului

22. Proiect de hotărâre nr. 480/2021 privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad – inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 460/2021 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2021 în calitate de membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR) – inițiativa primarului

24. Proiect de hotărâre nr. 461/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 august 2021 – inițiativa primarului

25. Proiect de hotărâre nr. 462/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 august 2021 – inițiativa primarului

26. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna septembrie 2021 şi principalele activități programate pentru luna octombrie 2021.

27. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

28. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad. 


Scrie un comentariu

trimite