Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Conferința „Dialoguri profesionale – incluziunea școlară și egalitatea de șanse”, derulată în cadrul proiectului cu finanțare europeană POCU/73/6/6/106247 „Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv”

Comentează 0

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, organizează în perioada 17 – 25 septembrie 2020, conferința „Dialoguri profesionale – incluziunea școlară și egalitatea de șanse” în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106247 „Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.

Conferința se derulează în cadrul subactivității 3.6: „Organizare conferințe și ateliere de analiză, consolidare diseminare bune practici”, prilejuind întâlniri valoroase cu personalități și experți în domeniile egalitații de șanse și incluziunii școlare: prof. univ. dr. Tiberiu DUGHI, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad; Conf. univ. dr. Otilia TODOR, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Braşov; Asociația Feuerstein România; Lector univ. dr. Denisa Adriana MANEA, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Temele abordate legate de: învățarea transformativă, metoda Feuerstein, practici în educația incluzivă, contribuie atât la îmbunătățirea aparatului conceptual specific domeniului educațional, cât și la venirea în contact cu experiențe și bune practici în domeniu, validate în diferite contexte naționale sau internaționale.

La conferință vor participa cadre didactice, manageri școlari și personal de sprijin din grupul țintă din unitățile școlare: Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Școala Gimnazială Nr. 2 Pecica, Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Arad, Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu, experți și alți angajați în proiect ai beneficiarului, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad și ai partenerului, Inspectoratul Școlar Județean Arad, invitați, stakeholders.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea, aplicarea și multiplicarea unui program complex de dezvoltare profesională în scopul prevenirii riscului de părăsire timpurie a școlii la nivel județean.

Valoarea totală a proiectului este de  5.784.808,01 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 4.917.086,81.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 28 de luni, data începerii și finalizării proiectului fiind: 19.04.2018 – 29 septembrie 2020.

Date de contact ale beneficiarului:

Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad

Str. Mucius Scaevola, Nr. 9, Cod postal 310106

Telefon/Fax  0257281077 / 0257282441

Website:  www.ccdar.ro   Email: ccd_arad@yahoo.com


Scrie un comentariu

trimite