Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Concurs pentru ocupare post de îngrijitoare

Concurs pentru ocupare post de îngrijitoare
Comentează 0

Grădiniţa P.P. Piticot Arad anunţă scoaterea la concurs a unui post vacant de îngrijitoare I, 0,75 normă, pe perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc în data de 22.03.2016, ora 10:00, la sediul grădiniţei, str. Griviţei, nr.17, Arad, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Perioada de înscriere şi depunere a dosarelor: 19.02.2016-04.03.2016

Dosarele se pot depune zilnic, intre orele 09,00-14,00 (luni-vineri) la secretariatul Gradinitei P.P. Piticot Arad (ultima zi de depunere a dosarelor este 04.03.2016).

CONDITII DE PARTICIPARE:
-studii generale sau studii medii
-abilităţi de lucru în echipă
-domiciliul stabil în localitate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-Opis
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii
-curriculum vitae
-copie act de identitate
-copie certificat de naştere
-copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
-copie acte de studii
-copia carnetului de muncă sau adeverinţa în original care să ateste vechimea în muncă
-cazier judiciar
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

CONCURSUL VA CONSTA ÎN:
     1.SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 11.03.2016
     2.PROBA SCRISĂ 
     3.PROBA PRACTICĂ ŞI INTERVIU

Data, ora şi locul desfăşurarii: 22.03.2016, începând cu  ora 10,00, sediul Grădiniţei PP Piticot Arad: str. Griviţei, nr. 17, loc. Arad, jud. Arad.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR I  

    -  Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
    - Regulamentul grădiniţelor de copii; atribuţiile postului de îngrijitor copii grădiniţă

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul unităţii tel. 0357/425020

GRĂDINIŢA PP  PITICOT

ARAD , Str. Griviţei nr. 17

Tel. 0357-425020


Scrie un comentariu

trimite