Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Concurs de afișe cu tema „INTEGRAREA – CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE?”

Dacă ai vârsta între 13 și 29 de ani, accesează www.primariaarad.ro sau www.voluntariatarad.ro și înscrie-te cu o lucrare în concursul de postere/colaje cu tema "Integrarea - ce înseamnă pentru tine?", pănă pe data de 2 mai 2016 și poți câștiga o vizită în Germania, alături de echipa noastră, precum și alte premii surpriză.

Concurs de afișe cu tema „INTEGRAREA – CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE?”
Comentează 0

CITEȘTE REGULAMENTUL CONCURSULUI

DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

Regulamentul Concursului

„Integrarea – ce înseamnă pentru tine?”

Art 1. Organizatorul

Concursul se desfășoară în organizarea Municipiului Arad în colaborare cu Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad și Asociația Aspis din Arad, în cadrul proiectului „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile” (acronim EASY TOWNS), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020.

Contextul concursului

Concursul se desfășoară în cadrul unui proiect european care își propune stimularea multiculturalismului și a integrării (culturale, lingvistice, sociale), sporirea capacității administrațiilor locale în abordarea unor teme specifice comunităților europene privind multiculturalismul și integrarea, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor cetățenilor, ținând seama de opiniile tinerilor privind combaterea conflictelor și promovarea toleranței, a respectului pentru valorile consacrate prin Carta drepturilor fundamentale a UE.

Tema concursului

Multiculturalismul și integrarea (culturală, lingvistică, socială a minorităților etnice, a persoanelor cu dizabilități, a emigranților ș.a.).

Numele concursuluiIntegrarea – ce înseamnă pentru tine?

Art 2. Durata concursului și aria de desfășurare a concursului

Lansarea concursului: 2 aprilie 2016, ora 18:00;

Perioada de înscriere: din 2 aprilie 2016, ora 18:00, până în 2 mai 2016 ora 18.00;

Deschiderea sesiunii de vot: 9 mai 2016, ora 12.00;

Perioada de vot: 9 mai 2016, ora 12.00 – 9 iunie 2016, ora 12.00;

Anunțarea rezultatelor: 10 iunie 2016;

Concursul este organizat și se desfășoară pe website-urile www.primariaarad.ro șiwww.voluntariatarad.ro

Art 3. Drept de participare

Dreptul de participare la acest concurs este acordat tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13-29 de ani și domiciliul în România. Un participant poate înscrie în concurs doar o lucrare pentru fiecare secțiune.

Toți participantii la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al concursului este publicat pe website-ul Primăriei Municipiului Arad,www.primariaarad.ro (Secțiunea Proiectului EASY TOWNS) și cel al Asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad, www.voluntariatarad.ro.

La concurs nu pot participa angajații organizatorului, soții sau soțiile acestora, ori rudele de gradul intâi.

Sunt descalificate automat persoanele care nu întrunesc condițiile de participare stabilite, care nu respectă Regulamentul concursului sau care participă la concurs asumându-și o identitate falsă.

 Art 4. Desfășurarea concursului

Concursul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Participanții la concurs trebuie să respecte următorii pași:

  1. Să pregătească posterul/colajul în concordanță cu tema concursului, multiculturalism și integrare, și cu titlul acestuia, ca răspuns la întrebarea Integrarea – ce înseamnă pentru tine?
  1. Să completeze Formularul de înscriere la concurs, disponibil pe website-urile primariaarad.rosau www.voluntariatarad.ro și să se înscrie într-una din secțiunile concursului:

Poster A4 – digital (realizat în programe de grafică);

Poster A4 – desen (realizat prin aplicarea unor culori, creion, acuarele, carioca etc.);

Prin completarea formularului de înscriere în concurs, participantul acceptă termenii și condițiile prezentului regulament.

  1. Să trimită posterul de concurs electonic/prin poștă, însoțit de formularul de înscriere completat.

Electronic: la adresa de e-mail voluntariatarad@gmail.com

Poștă: Centrul Județean de Voluntariat Arad, Bulevardul Revoluției nr. 87, ap. 6, Arad.

  1. Să popularizeze și să distribuie posterul pe care l-a înscris în concurs, pentru a obține cât mai multe voturi.
  1. Să participe la evenimentele organizate pentru decernarea premiilor.

Art. 5 Câștigătorii concursului

Creațiile înscrise în concurs vor fi publicate pe internet și votate de public.

Stabilirea câștigătorilor se va face pe baza numărului de voturi obținute în perioada de votare.

Comitetul de Organizare al Concursului este format din:

Reprezentanți ai Municipiului Arad, 3 persoane;

Reprezentantul Asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad, 1 persoană;

Reprezentantul Asociației ASPIS, 1 pers;

Numele câștigătorilor concursului vor fi publicate pe website-urile Primăriei Municipiului Arad,www.primariaarad.ro și pe cel al Centrului Județean de Voluntariat Arad, www.voluntariatarad.ro în data de 10 iunie 2016. De asemenea, câștigătorii concursului vor fi anunțați și prin e-mail.

Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate și nu poate fi contactat într-un interval de o săptămână de la anunțarea lui, i se va retrage premiul.

Art 6. Premii

Premiile se vor acorda prin prezentarea câștigătorului la evenimentul de anunțare a câștigătorilor, în baza actului de identitate în original.

Premiile concursului sunt:

Marele premiu: o vizită în localitatea Pforzheim din Germania, pentru a participa alături de echipa arădeană de proiect la evenimentul trans-național organizat în luna octombrie 2016, în cadrul proiectului „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile” (EASY TOWNS).

În cazul în care câștigătorul marelui premiu are vârsta sub 18 ani, deplasarea acestuia în Germania va fi condiționată de existența unui acord parental valabil.

Premiul 1 la Secțiunea Poster A4 digital (realizat în programe de grafică): un aparat foto oferit de Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad.

Stabilirea câștigătorului se va face după numărul de voturi obținute în perioada de votare pentru lucrarea înscrisă în concurs.

Premiul 1 la Secțiunea Poster A4 desen (realizat prin aplicarea unor culori, creion, acuarele, cariocă, etc.): un aparat foto oferit de Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad.

Stabilirea câștigătorului se va face după numărul de voturi obținute în perioada de votare pentru lucrarea înscrisă în concurs.

În plus, se vor acorda alte premii surpriză, constând în cărți/reviste/alte echipamente electronice/materiale personalizate.

Fiecare Participant va primi, din partea Centrului Județean de Voluntariat Arad, un tricou personalizat cu posterul înscris în concurs.

Câștigătorii vor avea posibilitatea de a participa la o emisiune locală de 30 minute.

Art 7. Responsabilitate

Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitatea pentru nesolicitarea premiului/premiilor de către participanți.

Eventualele contestații pot fi făcute online, la adresa de e-mail voluntariatarad@gmail.com

Art 8. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe Facebook, pe pagina dedicată concursului: How we see Europe , precum și pe pe paginile de internet ale organizatorilor: Primăria Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad www.voluntariatarad.ro și Asociația Aspis www.asociatia-aspis.ro .

Prin înscrierea la acest concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor participa la aceasta concurs, numele şi adresa lor să fie făcute publice, să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

Art. 9. Încetarea colaborării

Organizatorul poate decide încetarea prezentului concurs înainte de data de finalizare, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la: apariția unui eveniment ce constituie forța majoră conform legislației în vigoare, imposibilitatea, din motive independente de voința sa, de a continua derularea concursului. Acest lucru va fi anunțat participanților pe paginile de web sau Facebook dedicate evenimentului.

Art 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Art 11. Prelucrarea datelor personale

Completarea datelor personale de înscriere are ca singur scop identificarea câștigătorului, atribuirea corectă și acordarea premiului.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide