Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce măsuri s-au luat în penitenciare de către Ministerul Justiţiei pentru prevenirea răspândirii de coronavirus

Ministerul Justiţiei a luat o serie de măsuri pentru a preveni răspândirea cu noul virus în rândul penitenciarelor. Printre măsurile luate se numără: exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar. Toate aceste măsuri sunt valabile până la sfârşitul stării de urgenţă. 

Ce măsuri s-au luat în penitenciare de către Ministerul Justiţiei pentru prevenirea răspândirii de coronavirus
Comentează 0

A fost elaborat și implementat Planul de măsuri pentru sistemul penitenciar, la prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (adoptat prin Decizia directorului general A.N.P. nr. 419/15.04.2020), axat pe: A.1. Măsuri cu aplicabilitate generală; A.2. Măsuri/recomandări medicale în caz de activități/contact cu deținut supect/conformat COVID-19; C. Măsuri în cazul producerii de incidente critice;

- în data de 15.04.2020 a fost organizat un livemeeting cu participarea conducerii A.N.P. și a directorilor, respectiv directorilor adjuncți din toate unitățile subordonate, pentru transmiterea instrucțiunilor și măsurilor necesar a fi implementate pe linia siguranței deținerii și regimului penitenciar, a demersurilor de asistență medicală, psihologică și socială a persoanelor custodiate, precum și pe linie economico-administrativă;

- a fost asigurată informarea, cu celeritate, a persoanelor custodiate privind prelungirea stării de urgență prin Decretul nr. 240/14.04.2020, inclusiv prin punerea la dispoziție a textelor de relevanță pentru executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate, conform decretului, în limba maghiară și limba engleză (pentru persoanele custodiate care nu cunosc limba română);

- au fost elaborate și aprobate, prin deciziile directorului general A.N.P. nr. 421/16.04.2020 și nr. 422/16.04.2020, instrucțiuni pe linie economică privind: 1. achiziția directă de alimente și produse igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate; 2. achiziția directă, de către penitenciarele-spital, de materiale sanitare și dezinfectanți, pentru unitățile penitenciare arondate, din fondurile provenite din contractele de prestări servicii;

- prin Decizia directorului general A.N.P. nr.417/15.04.2020, s-a dispus ca, pe durata menținerii stării de urgență, secția Anestezie și Terapie Intensivă, din cadrul Penitenciarului – Spital București – Rahova, să fie subordonată, din punct de vedere operațional, Penitenciarului - Spital București – Jilava. Pe durata subordonării, din punct de vedere operațional, personalul care îndeplinește atribuții specifice în cadrul secției Anestezie și Terapie Intensivă, prin utilizarea mijloacelor tehnico – materiale aflate în dotarea secției, realizează activități de monitorizare, tratament și îngrijire a pacienților din Penitenciarul - Spital București – Jilava;

- au fost transmise, la nivelul tuturor unităților penitenciare, precizări privind adoptarea măsurilor necesare pentru custodierea și asistența, în penitenciarele-spital, a persoanelor externate din unități spitalicești ale rețelei publice de sănătate. În același registru preventiv, la nivel sistemic, au fost reanalizate spațiile de cazare din cinci unităţi penitenciare (Penitenciarul Spital București-Jilava, Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Baia-Mare) care pot asigura izolarea respiratorie şi monitorizarea medicală, atât pentru persoanele custodiate de sistemul penitenciar (caz suspect/contact apropiat), cât şi pentru persoanele extrădate sau cu mandat de executare reîntoarse din ţări cu risc epidemiologic crescut;    

- au fost analizate locurile de deținere, raportat la capacitatea de cazare, cu asigurarea patului individual, astfel încât să se mențină, la nivel sistemic, un echilibru privind supraaglomerarea. În acest cadru, a fost elaborat Planul de acțiune al locului de deținere pentru organizarea activităților în situația în care, la nivelul acestuia, sunt confirmați ca fiind infectați mai mulți deținuți cu COVID-19 (aprobat prin Decizia directorului general A.N.P. nr. 420 din 16.04.2020), plan care va fi actualizat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în funcție de evoluția situației operative și a situației epidemiologice existente;

- au fost transmise, către toate unitățile penitenciare, precizări privind asigurarea zilnică, pentru personalul din sectorul administrativ, a măștilor de protecție de unică folosință (tip chirurgical) și a mănușilor (nepudrate, tip examinare); în același context, a fost reiterată necesitatea intensificării activităților privind curățenia și dezinfecția spațiilor și a mijloacelor de transport, precum și importanța triajului epidemiologic al cadrelor, la intrarea și ieșirea din serviciu (reinstruirea personalului).

- Complementar programului de muncă pe cinci schimburi pentru personalul operativ, respectiv a celui secvențial pentru personalul administrativ, a fost emisă Decizia directorului general A.N.P. nr. 423 din 16.04.2020 privind extinderea activităților de pregătire profesională, în regim de telemuncă, în accepțiunea și în limita numărului de ore prevăzute de art. 25 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2855/2004  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

-în vederea asigurării rezervei de personal pentru situații de intervenții, au fost dispuse măsuri pentru efectuarea unui stagiu de practică, de către elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna (în perioada 27.04.2020-10.06.2020), fiind aprobată Programa analitică pentru stagiul II, aferent anului școlar 2019-2020;

-în contextul recentelor confirmări ale cazurilor SARS-CoV-2, în rândul personalului de la Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Jilava, Penitenciarul Gherla, au fost organizate, în data de 17.04.2020, respectiv 24.04.2020, două videoconferințe cu participarea conducerii A.N.P. și a directorilor, respectiv directorilor adjuncți de la nivelul sistemului penitenciar, prin care au fost reiterate măsurile preventive administrative și medicale care se impun.

- pentru a diminua riscul epidemiologic, complementar măsurilor preventive dispuse la nivelul sistemului penitenciar, se continuă și monitorizarea zilnică a situației medicale (prin grija Direcției de Supraveghere Medicală din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor) și sunt luate, de fiecare dată când situația impune, măsuri de izolare la domiciliu a personalului care a avut contact direct/indirect cu persoane provenite din zonele de risc, precum și a persoanelor custodiate care intră sub incidența măsurilor preventive de acest tip. Din perspectiva datelor statistice, înregistrate la începutul și finalul perioadei de referință a prezentei informări (15.04.2020-27.04.2020), subliniem:

          15.04.2020: 110 deținuți aflați în izolare, ca urmare a contactului cu suspecți COVID-19, aceste cazuri fiind persoane extrădate sau venite din zone cu risc epidemiologic crescut, respectiv contacți sau contacți la contacți cu un caz confirmat pozitiv COVID-19 și 36 angajați aflați în izolare, care au venit în contact cu suspecți COVID -19;

          27.04.2020: 615 deținuți aflați în izolare, ca urmare a contactului cu suspecți COVID-19, aceste cazuri fiind contacți ai unor cazuri confirmate COVID-19, respectiv persoane extrădate sau venite din zone cu risc epidemiologic crescut și 179 angajați aflați în izolare, care au venit în contact cu cazuri confirmate COVID-19

          Sumarizând datele de relevanță din perspectiva cazurilor confirmate, subliniem că, de la debutul contextului epidemiologic în România și până la data de 27.04.2020, la nivelul sistemului penitenciar, nu au fost înregistrate cazuri de infectări cu SARS-COV-2 în rândul persoanelor custodiate, dar au fost înregistrate 17 cazuri de infectări ale angajaților (1- Penitenciarul Spital Dej,  8 - Penitenciarul București-Jilava, 4 - Penitenciarul Giurgiu, 2 - Penitenciarul Gherla, 1 - Penitenciarul Botoșani, 1- Penitenciarul Aiud).

Din perspectiva măsurilor întreprinse, menționăm faptul că s-a procedat, cu celeritate, la:

-           identificarea și izolarea medicală preventivă a tuturor contacților cazurilor confirmate (atât persoane private de libertate, cât și angajați), dezinfecția suprafețelor și decontaminarea spațiilor, testarea contacților cazurilor confirmate (contacți direcți sau apropiați), conform protocolului stabilit de direcțiile de sănătate publică,monitorizarea zilnică a temperaturii și tabloului clinic pentru cazurile izolate preventiv, din rândul persoanelor private de libertate, demararea activității de testare a întregului personal de la Penitenciarul București-Jilava, sub coordonarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov;

-           ca urmare a cazurilor confirmate COVID-19 în rândul personalului Penitenciarului București-Jilava, a fost dispusă, în temeiul art. 70 alin. (10) din Decretul nr. 240/14.04.2020, înlocuirea temporară (pentru perioada 25-28.04) a unui număr de 28 polițiști de penitenciare din această unitate, cu personal din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv din Penitenciarul București-Ravova, pentru a îndeplini atribuții de supraveghere a persoanelor custodiate (Decizia directorului general A.N.P. nr. 427/25.04.2020);

-           în toate cazurile de infectări s-a cooperat atât cu structura Direcției de Sănătate Publică de la nivel județean, cât și cu Instituția Prefectului, care s-a implicat activ în facilitarea accesului la testare atât pentru personalul angajat, cât și pentru deținuți.

Măsurile luate atât la nivelul Ministerului Justiției, al instituțiilor subordonate, cât și al instanțelor au fost luate în scopul limitării contactului direct, al asigurării echipamentelor necesare protejării salariaților, al limitării și prevenirii riscului de infectare cu COVID-19 și al desfășurării activității în condiții propice.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite