Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce cuprinde propunerea comună de rezoluție pentru combaterea COVID-19 a grupurilor politice din PE

Grupurile politice din Parlamentul European au finalizat în această seară un proiect de propunere comună de rezoluție cu privire la  acțiunea coordonată a Uniunii Europene de combatere a pandemiei  de COVID-19 și a consecințelor acesteia.

 Ce cuprinde propunerea comună de rezoluție pentru combaterea COVID-19 a grupurilor politice din PE
Comentează 0

Proiectul a fost semnat de Manfred Weber  și Esteban Gonzalez Pons, în numele Grupului PPE; Iratxe García Pérez,  în numele grupului S &D; Dacian  Cioloș,  în numele grupului Renew Europe și Philippe Lamberts,  în numele Grupului Verts/ALE.

Documenlt urmează să fie votat joi. În cele ce urmează vă vom prezenta proiectul, astfel cum a fost întocmit de reprezentanții grupurilor din PE.

„Parlamentul European,

A.      Având în vedere articolele 2 și 21 din Tratatul consolidat care consacră solidaritatea ca valoare a respectului în Uniunea Europeană și articolul 3 care consacră solidaritatea ca obiectiv al Uniunii, este de a promova valorile sale, și anume coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre, precum și bunăstarea popoarelor sale;

B.      Având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Acordul european ecologic (2019/2956 (RSP)),

C.      Întrucât răspândirea globală și europeană a COVI-19 costă deja în mod tragic viața a mii de persoane din Europa și din lume, cauzând daune ireparabile și limitând peste un miliard de oameni la casele lor;

D.      Întrucât furnizarea de asistență medicală este, mai presus de toate, o competență națională, sănătatea publică este o competență partajată între statele membre și Uniune;

E.      Întrucât răspunsul UE la pandemia de COVID-19 a determinat, până în prezent, o lipsă de coordonare între statele membre în ceea ce privește măsurile de sănătate publică, inclusiv restricția privind circulația persoanelor în interiorul frontierelor și peste hotare și suspendarea altor drepturi și legi;Întrucât economia noastră a fost suspendată, iar perturbarea cetățenilor europeni, a persoanelor care desfășoară activități independente, a întreprinderilor și a lucrătorilor va fi, în același timp, dramatică;

F.      Întrucât sistemele de sănătate în cazul pandemiei se confruntă cu mari presiuni pentru a asigura o îngrijire adecvată pentru toți pacienții;

G.      Întrucât măsurile luate de guverne ar trebui să respecte întotdeauna drepturile fundamentale ale fiecărui stat, iar aceste măsuri ar trebui să fie necesare, proporționale și temporare;

H.      Întrucât solidaritatea dintre statele membre nu este o opțiune, ci o obligație prevăzută în tratat și o parte din valorile noastre europene;

I.       Întrucât Comisia a luat deja măsuri inițiale, inclusiv un pachet de măsuri votate de Parlamentul European în cadrul sesiunii sale plenare din 26 martie 2020;

J.       Întrucât, până în prezent, Consiliul European nu a reușit să ajungă la un consens cu privire la măsurile economice necesare pentru a face față crizei;

K.      Întrucât Parlamentul European, în calitate de co-legislator, autoritate bugetară comună și singura instituție aleasă direct prin vot universal, trebuie inclus ca parte integrantă și esențială a tuturor discuțiilor privind reacția UE la această criză și recuperarea ulterioară;

L.       Întrucât acesta este un moment al adevărului pentru Uniunea Europeană, care își va determina viitorul și care se poate trage numai prin această criză, dacă statele membre și instituțiile europene sunt unite în solidaritate și responsabilitate și când o voce puternică și unită a Parlamentului European este necesară mai mult ca oricând.

Un răspuns unit și decisiv la o criză comună

1.      Își exprimă profunda tristețe față de pierderea de vieți omenești și de tragedia umană pe care pandemia le-a adus europenilor și familiilor lor, precum și cetățenilor din întreaga lume, și transmite condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut cei dragi;își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de virus și care luptă pentru viața lor, precum și cu familiile și prietenii acestora;

2.      Este important și admirația tuturor  celor care se află în prima linie în lupta împotriva pandemiei și care au muncit neobosit, cum ar fi medicii și asistenții medicali, dar este, de asemenea, profund recunoscător tuturor eroilor anonimi care îndeplinesc sarcini esențiale, cum ar fi cei care își desfășoară activitatea în domeniul vânzării cu amănuntul de produse alimentare, al educației, al agriculturii, al transporturilor, al membrilor serviciilor de urgență, al societății civile, al voluntarilor, al serviciilor de curățenie și de colectare a deșeurilor, pentru a menține viața publică și serviciile publice, precum și pentru a garanta accesul la bunuri esențiale;consideră că este de datoria Uniunii și a statelor sale membre să ofere un sprijin maxim acestor lucrători și să recunoască sacrificiile zilnice pe care le fac;Îndeamnă statele membre să asigure condiții de muncă sigure pentru toți lucrătorii din prima linie a acestei epidemii, în special pentru personalul medical din prima linie, prin măsuri adecvate și coordonate la nivel național, inclusiv prin furnizarea unui echipament personal suficient de protecție și invită Comisia Europeană să supravegheze punerea în aplicare a acestor măsuri;

3.      Își exprimă solidaritatea cu statele membre cel mai grav afectate de virus și toate celelalte țări care se confruntă cu efectele pandemiei;Își exprimă solidaritatea sinceră cu cei care și-au pierdut locul de muncă și a căror viață profesională a fost perturbată din cauza pandemiei;să se reunească în calitate de comunitate și să se asigure faptul că nicio țară nu este lăsată să lupte împotriva acestui virus și a consecințelor sale;

4.      Este preocupat de impactul potențial al crizei, inclusiv izolarea, asupra bunăstării oamenilor din întreaga lume, în special a celor mai vulnerabile grupuri și a persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv a persoanelor în vârstă, a persoanelor care suferă deja de o stare precară de sănătate, a populațiilor din zonele afectate de conflicte și a celor predispuse la dezastre naturale, precum și a celor expuși la violența domestică, în special femeile și copiii;

5.      Este preocupat de incapacitatea inițială a statelor membre de a acționa în mod colectiv și de a cere ca toate acțiunile viitoare întreprinse de statele membre să fie ghidate de principiul de bază al Uniunii bazat pe solidaritate și cooperare loială; consideră că criza de securitate din 19 a arătat, în primul rând, importanța acțiunii comune la nivel european;subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre dispun de resurse comune pentru a combate pandemia și consecințele acesteia, dar numai atunci când cooperează într-un spirit de unitate;Recunoaște că, după ce, la începutul crizei, statele membre înțeleg că cooperarea, încrederea și solidaritatea reprezintă singura modalitate de a reuși în depășirea acestei crize;

6.      Invită Comisia Europeană și statele membre să acționeze împreună pentru a face față provocării și pentru a se asigura că Uniunea devine mai puternică în urma acestei crize;subliniază că Parlamentul European va coopera cu celelalte instituții ale UE pentru a salva vieți, pentru a proteja locurile de muncă și pentru întreprinderi și pentru a stimula redresarea economică și socială și că Parlamentul va fi pregătit să îi tragă la răspundere pentru acțiunile întreprinse;

Solidaritatea și acțiunile europene în sectorul sănătății

7.      Salută solidaritatea europeană în acțiunile statelor membre care tratează pacienți din alte state membre, care furnizează echipamente medicale, inclusiv prin inițiative ale UE în materie de achiziții publice, de stocare a acestora sau de repatriere a cetățenilor;subliniază că frontierele  trebuie să rămână deschise în UE pentru circulația echipamentelor de protecție personală, a alimentelor, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a produselor derivate și a organelor, precum și a lanțului de aprovizionare din cadrul pieței unice, subliniază necesitatea de a facilita mobilizarea cadrelor medicale și solicită desfășurarea de echipe medicale europene pentru furnizarea de asistență medicală;Subliniază, de asemenea, necesitatea de a facilita transportul pacienților din spitalele saturate dintr-un stat membru în altul, în cazul în care capacitatea este încă disponibilă;

8.      Solicită consolidarea substanțială a competențelor, bugetului și personalului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), astfel încât să poată coordona reacțiile medicale în perioadele de criză; Propune transformarea grupului de experți CODVI19 într-o echipă de experți independenți permanenți care lucrează cu ECDC la elaborarea de standarde, elaborarea de recomandări și elaborarea de protocoale care să fie utilizate de Comisie și de statele membre în caz de criză;

9.      Solicită crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății pentru a pregăti și a răspunde mai bine într-o manieră comună și coordonată la orice tip de criză sanitară sau sanitară care apare la nivelul UE care protejează sănătatea cetățenilor noștri; Consideră că acesta ar trebui să funcționeze atât ca platformă de informare, cât și ca o echipă de răspuns la situații de urgență capabilă să furnizeze provizii, echipamente medicale și personal medical către regiunile care se confruntă cu o creștere bruscă a numărului de infecții;

10.    Invită Comisia să consolideze toate componentele gestionării crizelor și ale răspunsului în caz de dezastre și să consolideze în continuare instrumente precum RecEU pentru a asigura un răspuns cu adevărat comun, coordonat și eficace la nivelul UE;consideră că gestionarea, gradul de pregătire și prevenirea riscului de dezastre la nivel european ar trebui consolidate, precum și în ceea ce privește echipamentele, materialele și medicamentele comune, pentru a permite mobilizarea rapidă a acestora pentru a proteja viața și mijloacele de subzistență ale cetățenilor UE;Consideră că mecanismul de protecție civilă al UE ar trebui consolidat pentru a facilita repatrierea în comun a cetățenilor UE;

11.    Salută inițiativa Comisiei de a direcționa fonduri din programul de cercetare al UE către lupta împotriva virusului prin asigurarea faptului că tratamentele, vaccinurile și diagnosticarea sunt disponibile la nivel mondial, sunt accesibile și la prețuri rezonabile;Solicită instituirea de măsuri suplimentare pentru un „Fond COVI-19 R & I” pentru a stimula eforturile sale de finanțare a unei cercetări rapide privind vaccinul și/sau tratamentul;Consideră că cercetătorii, IMM-urile și industria din Europa ar trebui să primească tot sprijinul necesar pentru a găsi un tratament;Invită statele membre să sporească în mod semnificativ sprijinul acordat programelor de cercetare, dezvoltare și inovare care pot contribui la înțelegerea bolii, la accelerarea diagnosticării și la testarea și dezvoltarea unui vaccin;invită spitalele și cercetătorii să facă schimb de date cu Agenția Europeană pentru Medicamente și să participe la studii clinice europene la scară largă;subliniază necesitatea de a sprijini măsurile de încurajare a științei deschise pentru a accelera schimbul de date și rezultatele cercetărilor în cadrul comunității științifice din Europa și în afara acesteia, insistă asupra faptului că orice cercetare finanțată din fonduri publice trebuie să rămână în domeniul public;

12.    Este preocupat de faptul că statele membre acordă suficientă atenție implicațiilor pe care le are criza asupra sănătății mintale și organizează o campanie de sănătate mintală la nivelul întregii UE, oferind consiliere cetățenilor cu privire la modul de protejare a bunăstării mintale în aceste noi circumstanțe și le informează, atunci când este necesar, pentru a solicita consiliere;     

13.    Invită Comisia să își dezvolte în continuare capacitatea pentru serviciile de cloud, respectând în același timp  Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și  RGPD, pentru a facilita schimbul de date cu privire la cercetare și sănătate la nivelul UE de către entitățile care lucrează la dezvoltarea tratamentului și/sau a vaccinurilor;

14.    Subliniază importanța crucială a politicilor de asigurare a aprovizionării cu alimente de încredere și de calitate din agricultură, pescuit și industria alimentară în timpul și dincolo de criza imediată din domeniul sănătății, precum și necesitatea de a sprijini aceste sectoare și de a asigura continuitatea producției și a transportului fără bariere în întreaga piață unică;

15.    Solicită o abordare coordonată post-blocaj în Uniune, pentru a evita o revenire a virusului;îndeamnă statele membre să elaboreze în comun criterii pentru ridicarea carantinei și a altor măsuri de urgență, pe baza conservării vieții umane;Invită Comisia să lanseze o strategie de ieșire eficientă, care să includă testarea la scară largă, precum și echipamente individuale de protecție pentru un număr cât mai mare de cetățeni;Încurajează statele membre să dezvolte o testare mai sistematică a infecțiilor și a expunerii la virus și să împărtășească standardele privind cele mai bune practici;

Soluții europene pentru depășirea consecințelor economice și sociale

16.    Salută măsurile adoptate până în prezent la nivelul Uniunii în ceea ce privește măsurile fiscale și sprijinul sub formă de lichidități;

17.    Invită Comisia Europeană să propună un pachet de redresare și de reconstrucție masiv pentru a sprijini economia europeană după criză, dincolo de ceea ce face deja Mecanismul european de stabilitate, Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană, care face parte din noul cadru financiar multianual;consideră că un astfel de pachet ar trebui să fie pus în aplicare, în timp ce perturbările economice cauzate de această criză persistă;investițiile necesare ar fi finanțate printr-un CFM consolidat, prin fondurile și instrumentele financiare existente ale UE, precum și prin obligațiuni de recuperare garantate de bugetul UE;acest pachet nu ar trebui să implice mutualizarea datoriilor existente și ar trebui să fie orientat către investiții viitoare;

18.    Subliniază că acest pachet de măsuri de redresare și de reconstrucție ar trebui să aibă ca punct central „Green Deal” și transformarea digitală pentru a demara economia, a-și îmbunătăți reziliența și a crea locuri de muncă, asistând, în același timp, la tranziția ecologică, la dezvoltarea economică și socială durabilă, inclusiv la autonomia strategică a continentului nostru și la punerea în aplicare a unei strategii industriale care protejează sectoarele industriale de bază din Europa, precum și la necesitatea de a ne alinia răspunsurile la obiectivul neutralității climatice;

19.    Sprijinirea Comisiei Europene în scopul elaborării unei noi strategii industriale pentru UE pentru o industrie mai competitivă și rezilientă în fața șocurilor globale;sprijinirea reintegrării lanțurilor de aprovizionare în interiorul UE și creșterea producției europene de produse cheie, cum ar fi medicamentele, ingredientele farmaceutice, dispozitivele medicale, echipamentele și materialele;

20.    Insistă, prin urmare, asupra adoptării unui CFM ambițios cu un buget majorat, în conformitate cu obiectivele Uniunii, cu impactul preconizat asupra economiilor UE și cu așteptările cetățenilor cu privire la valoarea adăugată europeană, cu o mai mare flexibilitate și simplitate în utilizarea fondurilor pentru a răspunde la crize și cu flexibilitatea necesară;solicită, de asemenea, o revizuire a propunerii Comisiei privind reforma sistemului de resurse proprii, pentru a obține o marjă de manevră adecvată și pentru a asigura o mai bună predictibilitate, capacitatea de a acționa și o expunere mai redusă la pericolele naționale;ar fi necesare noi resurse proprii pentru bugetul UE, pentru a garanta recuperarea și pachetul de reconstrucție;

21.    Invită statele membre să ajungă rapid la un acord cu privire la această nouă propunere de CFM, ca instrument de solidaritate și de coeziune;Invită Comisia să prezinte un plan de urgență în cazul în care nu se ajunge la un acord, prelungind durata programelor de finanțare în curs după data de 31 decembrie 2020;

22.    Solicită utilizarea tuturor mijloacelor disponibile și a sumelor neutilizate din bugetul actual al UE, inclusiv a marjelor excedentare și necheltuite și a Fondului de ajustare la globalizare, pentru a oferi rapid asistență financiară regiunilor și întreprinderilor celor mai afectate și a permite cea mai mare flexibilitate posibilă în ceea ce privește utilizarea fondurilor, respectând totodată principiul bunei gestiuni financiare și asigurând faptul că fondurile ajung la cei care au cea mai mare nevoie de sprijin;salutăm, în acest sens, propunerea recentă a Comisiei de a crea un instrument de sprijin de urgență;

23.    Invită statele membre din zona euro să activeze mecanismul european de stabilitate în valoare de 410 miliarde EUR, cu o linie de credit specifică;Reamintește că această criză nu reprezintă responsabilitatea niciunui stat membru și că principalul obiectiv ar trebui să fie combaterea consecințelor epidemiei;Subliniază că, în calitate de măsură pe termen scurt, Mecanismul european de stabilitate ar trebui să extindă imediat liniile de credit de precauție la țările care doresc să aibă acces la acest mecanism pentru a răspunde nevoilor de finanțare pe termen scurt pentru a aborda consecințele imediate ale COVID-19, precum și scadențele pe termen lung, condițiile concurențiale și condițiile de rambursare legate de redresarea economiilor statelor membre;

24.    Îndeamnă statele membre ale UE să convină rapid asupra unei injecții de capital semnificative în cadrul Băncii Europene de Investiții, pentru a-i permite să contribuie rapid la capacitatea sa substanțială de atenuare a impactului economic al COVI-19, inclusiv crearea unei noi linii de credit acordate de BEI pentru a garanta lichiditățile întreprinderilor mici și mijlocii;

 

25.    Să insiste asupra unui rol proactiv al sectorului bancar în această criză, care să permită societăților și cetățenilor care suferă financiar ca urmare a reducerii temporare a emisiilor de COVI19 sau să pună capăt rambursării datoriilor sau a ipotecilor, oferind o flexibilitate maximă în tratarea creditelor neperformante, suspendând temporar plățile de dividende și reducând adesea ratele dobânzilor excesiv de mari pentru descoperitul de cont curent;autoritățile de supraveghere trebuie să demonstreze un grad ridicat de flexibilitate în acest scop;

 

26.    Subliniază nevoia imediată de a face mai mult pentru IMM-uri, să îi ajute să își păstreze locurile de muncă și să își gestioneze lichiditățile;îndeamnă autoritățile prudențiale și de supraveghere europene, precum și statele membre, să exploreze toate opțiunile pentru a degreva IMM-urile;solicită o strategie europeană orizontală pentru redresarea IMM-urilor prin reducerea birocrației, a costurilor de acces la finanțare și prin încurajarea investițiilor în lanțurile valorice strategice;

27.    Consideră că UE trebuie să profite de ocazie și să propună o acțiune privind autonomia în materie de sănătate în domenii strategice precum ingredientele farmaceutice active (API) esențiale pentru fabricarea medicamentelor și, astfel, să își reducă dependența de țările terțe, fără a submina beneficiile pe care le are economiile deschise din comerțul internațional;Acest plan de acțiune ar trebui să contribuie la producerea, stocarea și coordonarea producției de medicamente și echipamente medicale de importanță critică, precum și a echipamentelor, în special a gelului gel, a ventilatoarelor și a măștilor în Uniunea Europeană;Precum și să reunească și să coordoneze capacitățile de producție digitală, cum ar fi imprimarea 3D, care poate contribui la înlocuirea echipamentelor necesare;

28.    Subliniază că, pe lângă dimensiunea legată de sănătate, criza are un impact dramatic asupra lucrătorilor, a angajaților, a persoanelor care desfășoară activități independente și a IMM-urilor, care reprezintă coloana vertebrală a societăților noastre;Consideră că Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a menține un număr cât mai mare de locuri de muncă, precum și pentru a se asigura  că redresarea se bazează pe convergența economică socială ascendentă, pe dialogul social și pe îmbunătățirea drepturilor sociale și a condițiilor de muncă prin măsuri specifice pentru persoanele care se confruntă cu forme precare de muncă;

29.    Declar că instituțiile UE și statele membre se asigură că condițiile aferente sprijinului financiar public acordat întreprinderilor pentru a combate efectele economice ale COVID-19 asigură faptul că acestea sunt utilizate în beneficiul angajaților și că firmele beneficiare se abțin de la plata dividendelor sau de la acțiuni de cumpărare de acțiuni atât timp cât primesc un astfel de sprijin;

30.    Invită Comisia și statele membre să acorde prioritate măsurilor de ajutor și măsurilor de atenuare a crizei pentru cei mai vulnerabili cetățeni, femei și copii expuși violenței domestice), persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap, minorităților etnice și persoanelor din regiunile îndepărtate și izolate, inclusiv țărilor și teritoriilor de peste mări și regiunilor ultraperiferice, prin intermediul unui fond de sprijin excepțional dedicat, axat pe sistemul de asistență medicală și sectoarele afectate de focarul de COVI19-19, precum și pentru persoanele expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, care sunt toate cele mai expuse riscului de infectare cu COVI-19, dar care, de asemenea, suferă cel mai mult de pe urma efectelor sale economice;Solicită o strategie cuprinzătoare împotriva sărăciei, cu o garanție europeană pentru copii, îndeamnă UE și statele membre să includă o analiză de gen în toate eforturile de răspuns pentru a evita exacerbarea inegalităților de gen, precum și să se asigure că serviciile pentru victimele violenței rămân deschise și să se consolideze serviciile de asistență telefonică, adăposturile de urgență pentru victime, asistența juridică online și serviciile de raportare pentru a combate și proteja toate femeile și copiii împotriva violenței domestice și a violenței bazate pe gen;

31.    Consideră că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că lucrătorii din Europa, inclusiv lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, sunt protejați de pierderile de venituri și că întreprinderile cele mai afectate, în special IMM-urile, și sectoarele respective au sprijinul necesar și lichiditățile financiare;salută, în acest sens, noua propunere SURE a Comisiei Europene și solicită punerea sa rapidă în aplicare;Încurajează statele membre să coordoneze mai bine legislația socială și fiscală pentru a evita trecerea la sistemele fiscale și de securitate socială pentru lucrătorii transfrontalieri ca urmare a măsurilor de urgență;

32.    Consideră că este extrem de important să se mențină deschiderea frontierelor interne ale UE pentru bunuri;Reamintește că piața unică este sursa prosperității și bunăstării noastre colective și că este un element-cheie al răspunsului imediat și continuu pentru a face față epidemiei de COVICO-19;Sprijină cu fermitate Comisia în apelul său adresat statelor membre de a permite lucrătorilor frontalieri să continue trecerea frontierelor, în special în sectoarele pentru care se consideră că libera circulație continuă în UE este esențială și îndeamnă la instituirea unor treceri la frontiere de tipul „lane verzi” pentru transportul terestru (rutier și feroviar), maritim, pe căi navigabile interioare și aerian;

33.    Sprijină măsurile în favoarea sectorului agroalimentar al UE și viabilitatea exploatațiilor agricole în timpul crizei, și anume prin acordarea de sprijin sub formă de lichidități prin plata la timp (pre) a plăților directe și secundare, a flexibilității în gestionarea schemelor de ajutoare și în furnizarea de daune, monitorizarea pieței și gestionarea crizelor (depozitarea privată, măsuri de promovare și măsuri excepționale pentru a permite Comisiei să propună măsuri suplimentare de piață și derogări limitate în timp de la dreptul concurenței);

34.    Consideră că sectoarele transporturilor și turismului au fost grav afectate și solicită luarea de măsuri pentru a asigura sănătatea, siguranța și condițiile de muncă ale lucrătorilor din transporturi și că societățile de transport pot supraviețui crizei.În sectorul turismului, ar trebui elaborat un mecanism de prevenire și gestionare la nivelul Uniunii pentru a ne proteja lucrătorii, pentru a ne ajuta societățile și pentru a asigura siguranța călătorilor;

35.    Invită Comisia să coordoneze acțiunile statelor membre de combatere a fraudelor și a infractorilor cibernetici care exploatează temerile cetățenilor prin vânzarea de materiale medicale falsificate la prețuri ridicate sau contrafăcute;

Protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale

36.    Subliniază că Carta drepturilor fundamentale și respectarea statului de drept trebuie să se aplice în continuare și că, în contextul măsurilor de urgență, autoritățile trebuie să se asigure că toată lumea beneficiază de aceleași drepturi și protecție;Subliniază că toate măsurile luate la nivel național și/sau european trebuie să fie în conformitate cu statul de drept, să fie strict proporțional cu exigențele situației, să fie în mod clar legate de criza sanitară în curs, să fie limitată în timp și să facă obiectul unui control regulat;D eems total incompatibile cu valorile europene atât cu privire la decizia guvernului maghiar de a prelungi nelimitat starea de urgență, să autorizeze guvernul să se pronunțe prin decret fără termen și să slăbească supravegherea de urgență a Parlamentului, precum și măsurile luate de guvernul polonez, și anume schimbarea codului electoral în raport cu hotărârea Curții Constituționale și dispozițiile prevăzute de lege, să organizeze alegeri prezidențiale în mijlocul unei pandemii, care ar putea pune în pericol viața cetățenilor polonezi și ar putea submina conceptul de alegeri libere, egale, directe și secrete, astfel cum se asigură în Constituția Poloniei;

37.    Invită, prin urmare, Comisia să evalueze de urgență dacă măsurile de urgență sunt în conformitate cu tratatele UE și să utilizeze pe deplin toate instrumentele și sancțiunile Uniunii disponibile pentru a remedia această încălcare gravă și persistentă, inclusiv cele bugetare, subliniind încă o dată iminentă necesitatea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale; Îndeamnă Consiliul să reintroducă pe agenda sa discuțiile și procedurile legate de procedurile în temeiul articolul 7 în curs;

38.    Îndeamnă statele membre să adopte doar măsuri necesare, coordonate și proporționale atunci când restricționează călătoria sau introducerea și prelungirea controalelor la frontierele interne, după o evaluare atentă a eficacității acestora pentru a aborda problema sănătății publice și pe baza dispozițiilor legale existente, și anume a Codului frontierelor Schengen și a Directivei privind libertatea de circulație și cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale; subliniază că controalele la frontieră și restricțiile privind circulația trebuie să rămână proporționale și excepționale și că ar trebui restabilite toate libertățile de circulație în spațiul Schengen, de îndată ce acest lucru este considerat fezabil;Vă informez că deplasările transfrontaliere ale lucrătorilor din prima linie în sectoarele cheie pentru combaterea COVI-19, în special personalul medical și persoanele în vârstă, dar și cele care lucrează în sectorul agroalimentar, cum ar fi lucrătorii agricoli sezonieri, nu trebuie să fie limitate;Subliniază necesitatea de a reveni la un spațiu Schengen pe deplin funcțional de liberă circulație, fără controale la frontierele interne, ca parte a unei strategii de ieșire din criză;

39.    Cu respectarea deplină a Convenției de la Geneva și a dreptului european în materie de azil;Subliniază că trebuie să se ia măsuri pentru primirea noilor solicitanți de azil în condiții sanitare și sprijin medical adecvat și, prin urmare, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația refugiaților și a solicitanților de azil care sosesc în insulele grecești, precum și în hotspoturi și centre de detenție, care nu au acces la asistență medicală adecvată și care sunt deosebit de expuși riscurilor;Consideră că, acolo unde este necesar, trebuie găsite soluții, inclusiv o evacuare în funcție de venituri a populației cu risc ridicat, pentru a asigura condițiile materiale adecvate și distanțarea socială necesară pentru evitarea contaminării;Subliniază contribuția importantă a numeroși migranți și descendenți ai migranților care lucrează pentru a asigura buna funcționare a multor sectoare esențiale în întreaga UE, în special în sectorul sănătății și al îngrijirii;

40.    Ia act de planul Comisiei de a invita furnizorii de telecomunicații să transmită date anonime și agregate pentru a limita răspândirea coronavirusului, de programele naționale de urmărire deja în vigoare și de introducerea unor aplicații care să permită autorităților să monitorizeze deplasările, datele de contact și datele medicale;

41.    Ia act de apariția unor aplicații de depistare a contacților la dispozitivele mobile, care să avertizeze populația dacă se află în apropierea unei persoane infectate, precum și recomandarea Comisiei de a elabora o abordare comună la nivelul UE pentru utilizarea acestor aplicații;subliniază că orice utilizare a aplicațiilor dezvoltate de autoritățile naționale și europene ar putea să nu fie obligatorie și că datele generate nu pot fi stocate în baze de date centralizate, expuse riscului potențial de abuz și de pierdere a încrederii care ar putea pune în pericol utilizarea acestora în întreaga Uniune;solicită ca toate stocurile de date stocate să fie descentralizate pe dispozitiv, să se asigure o transparență deplină în ceea ce privește interesele comerciale (din afara UE) ale dezvoltatorilor acestor aplicații și să se demonstreze că trebuie să se demonstreze că utilizarea aplicațiilor de depistare a contacților de către o parte a populației, în combinație cu alte măsuri specifice, va conduce la un număr semnificativ mai mic de persoane infectate;solicită ca Comisia și statele membre să fie pe deplin transparente în ceea ce privește funcționarea aplicațiilor de urmărire a contactelor, astfel încât cetățenii să poată verifica atât protocolul subiacent pentru securitate, cât și viața privată, și să verifice codul în sine pentru a vedea dacă cererea îndeplinește funcțiile autorităților;recomandă să se stabilească clauze concrete de caducitate și să se respecte pe deplin principiile de protecție a datelor începând cu momentul conceperii și de minimizare a datelor;

42.    Invită Comisia și statele membre să publice detaliile acestor sisteme și să permită controlul public și supravegherea deplină de către autoritățile de protecție a datelor;Ia act de faptul că datele privind localizarea mobilă pot fi prelucrate doar în conformitate cu Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și cu RGPD;Autoritățile naționale și europene trebuie să respecte pe deplin legislația privind protecția datelor și confidențialitatea și supravegherea și orientarea autorităților naționale pentru protecția datelor;

 43.   Subliniază că, în această perioadă, dezinformarea este considerată a fi o problemă de sănătate publică majoră;Îndeamnă UE să creeze o sursă europeană de informații, în toate limbile oficiale, pentru a se asigura că toți cetățenii au acces la informații corecte și verificate;consideră că ECDC ar trebui să fie responsabil de coordonarea și alinierea datelor statelor membre pentru a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea;Invită întreprinderile din domeniul platformelor de comunicare socială să ia în mod proactiv măsurile necesare pentru a pune capăt dezinformării și discursului de incitare la ură în ceea ce privește Coronavirus;

Acțiune externă, solidaritate și cooperare internațională

44.    Solicită o actualizare rapidă a Strategiei globale a UE, având în vedere impactul global al crizei;atrage atenția în special asupra așa-zisei „diplomație coronară”; reiterează faptul că UE trebuie să fie pregătită să comunice în mod strategic și să combată dezinformarea externă și să se adapteze în permanență peisajului geopolitic în schimbare, fără a compromite vreodată valorile sale fundamentale;Invită Comisia și Consiliul să acționeze strategic în lume și în Europa pentru a pune în mișcare ambiția unei uniuni geopolitice;

45.    Subliniază că UE trebuie să devină mai rezilientă în fața crizelor în general, să rămână lipsită de influență politică și economică nejustificată, cum ar fi cea din China și Rusia, și trebuie să fie pregătită să comunice în mod strategic, să combată dezinformarea externă, știrile false și atacurile cibernetice și să se adapteze în permanență peisajului geopolitic în schimbare;[prin urmare, solicită Comisiei să combată eforturile de propagandă agresive ale Rusiei și ale Chinei care exploatează pandemia de CODVI19, cu scopul de a submina UE și de a semăna neîncredere în populația locală față de UE;consideră că este esențial să se acorde asistență și să se comunice în mod eficient cu privire la sprijinul financiar, tehnic și medical al UE;

46.    Insistă asupra faptului că utilizarea autorizațiilor de export nu poate, în niciun caz, să se transforme în interdicții de export de facto;subliniază importanța menținerii accesului la medicamente rare pentru țările în curs de dezvoltare;ținând seama de faptul că exportul de echipament individual de protecție trebuie să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de el, și nu la cei care își pot permite să plătească prețul cel mai mare;consideră că, în acest scop, trebuie să se ajungă la un acord în cadrul OMC și OMS cu privire la un catalog global al produselor medicale de urgență de primă necesitate, pentru a pune capăt speculațiilor de preț și pentru a le facilita schimburile comerciale;încurajează ferm toate țările să adere la Acordul OMC privind eliminarea tarifelor vamale (Zero pentru Zero) și să extindă domeniul său de aplicare la toate produsele farmaceutice și medicamentele pentru a asigura comerțul transfrontalier la nivel mondial;invită membrii OMC să acorde prioritate acestui subiect pe ordinea de zi a următoarei reuniuni ministeriale a OMC;își exprimă profunda îngrijorare cu privire la avertismentul emis în comun de OMC, OMS și FAO, potrivit căruia măsurile comerciale restrictive la nivel mondial ar putea duce la o penurie de alimente la nivel mondial;solicită măsuri de reducere la minimum a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare cu alimente, care să prevină exacerbarea nesiguranței alimentare sau a volatilității prețurilor;invită toate statele membre să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a asigura mecanisme eficiente de evaluare a investițiilor potențiale și a achizițiilor de infrastructuri critice și de capacități industriale strategice în UE, precum și să ia măsuri de atenuare sau de blocare, după caz;invită Comisia să facă progrese rapide în cadrul negocierilor privind comerțul electronic din cadrul OMC pentru a garanta normele de creștere rapidă a comerțului online, în special pentru bunuri;

47.    Subliniază faptul că pandemia nu cunoaște frontiere sau ideologii și că impune cooperarea și solidaritatea întregii comunități internaționale, precum și o consolidare a sistemului ONU, în special OMS:Consideră că este esențial ca UE să solicite Chinei să aducă clarificări complete cu privire la această pandemie, la momentul în care a apărut și la adevărata sa taxă umană;Subliniază importanța cooperării și a sprijinului pentru țările din Balcanii de Vest, pentru vecinii noștri cei mai apropiați din vecinătatea estică și sudică și pentru țările în curs de dezvoltare, în special Africa și America Latină, precum și solidaritatea noastră puternică cu Regatul Unit, țara vecină, țară care este în prezent puternic afectată de pandemie și care oferă întreaga cooperare pentru combaterea pandemiei și consecințele acesteia;

48.    Salută inițiativele Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind o abordare multilaterală a crizei CODVI-19 și consecințele sale la nivel mondial și solicită o abordare coordonată la nivel internațional;Invită Comisia, Consiliul și statele membre să sprijine din punct de vedere politic și financiar inițiativele ONU de coordonare a eforturilor la nivel internațional, în special prin intermediul „Planului de răspuns umanitar asociat CODVI-19” și al „Fondului de răspuns și recuperare al CODVI-19”;

49.    Recunoaște importanța unui răspuns coordonat la nivel mondial în ceea ce privește consecințele economice drastice ale crizei COVID-19, astfel cum a subliniat Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și îndeamnă Comisia, Consiliul și statele membre să elaboreze o abordare cuprinzătoare și să ia inițiative pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față consecințelor sanitare și economice ale pandemiei;

O Uniune Europeană post-criză, care este mai puternică și care oferă cetățenilor săi măsuri mai eficiente

50.    Reamintește că această criză nu este o realitate și că nu ar trebui să fie situația tuturor;Își exprimă intenția fermă de a face tot ceea ce este necesar pentru ca Uniunea și cetățenii săi să iasă din criză și solicită tuturor instituțiilor UE și statelor membre să utilizeze imediat toate dispozițiile relevante din tratat și să acționeze în consecință în spiritul solidarității;

51.    Sugerează că această strategie ar putea include propunerea de competențe sporite pentru ca Uniunea să acționeze în cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, cu instrumente noi și consolidate pentru a se asigura că, în viitor, Uniunea poate acționa fără întârziere pentru a coordona răspunsul la nivel european și direcționează resursele necesare acolo unde sunt cele mai necesare, indiferent dacă sunt materiale (măști, aparate de respirat, medicamente) sau financiare și permit colectarea de date de calitate și standardizate;

52.    Consideră că pandemia a demonstrat limitele capacității Uniunii de a acționa decisiv și a expus lipsa competențelor executive și bugetare ale Comisiei;Consideră că Uniunea trebuie să reformeze în consecință și profund;consideră că este necesar să se finalizeze urgent uniunea economică și monetară, să se activeze clauza pasarelă generală pentru a facilita procesul decizional cu privire la toate aspectele care ar putea contribui la abordarea provocărilor actualei crize sanitare;

53.    Îndeamnă statele membre să renunțe la diferențele dintre ele și să acționeze în interesul general și în spiritul solidarității;le solicită să utilizeze imediat dispozițiile tratatului specifice pentru a acționa în consecință;

54.    Invită Comisia Europeană să își asume responsabilitatea sa întemeiată pe tratat și să ia inițiative îndrăznețe;

55.    Subliniază că Uniunea trebuie să fie pregătită să înceapă o reflecție aprofundată cu privire la modul în care să devină mai eficace și mai democratic și că actuala criză nu face decât să crească de urgență;consideră că Conferința privind viitorul Europei este forumul adecvat în acest sens;este, prin urmare, de părere că conferința trebuie să înceapă cu prima ocazie și că trebuie să prezinte propuneri clare, inclusiv prin implicarea directă a cetățenilor, pentru a realiza o reformă profundă a Uniunii Europene, astfel încât aceasta să devină mai eficace, mai unită, mai democratică, suverană și rezilientă;

56.    Încredințează  Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Comisiei Europene, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.”

Foto: europarl.europa.eu

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide