Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Arad, derulează cursuri de inițiere/perfecționare și calificare

Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Arad, prin Centrul de Formare Profesională, derulează cursuri de inițiere/perfecționare și calificare

Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Arad, derulează cursuri de inițiere/perfecționare și calificare
Comentează 0

Centrul de Formare Profesională al CCIA Arad dispune de:

 1. Săli de clasă spațioase și confortabile, echipate cu mobilier adecvat și dotate cu echipamente audiovizuale, cum ar fi proiectoare, ecrane și sisteme de sonorizare.
 2. Resurse de învățare: Centrul oferă acces la resurse de învățare - cum ar fi manuale, cărți de referință, publicații relevante și materiale de învățare în format electronic, acces la internet si computere.
 3. Tehnologie și echipamente IT moderne: computere, imprimante, scanere și software de specialitate.
 4. Spații pentru practică și demonstrații: Pentru instruirea practică există spații special amenajate pentru a permite simulări sau demonstrații practice.

“Formarea profesională continuă este o investiţie în dezvoltarea capitalului uman, cu impact major asupra creşterii calităţii muncii. Suntem mereu în strânsă legătură cu agenţii economici, pentru a putea corela şi adapta conţinutul programelor de formare profesională cu nevoile de pe piaţa muncii. Îi încurajez pe toţi cei care doresc să se specializeze într-un anumit domeniu, să se înscrie cu încredere la programele noastre de formare profesională”, declară preşedintele CCIA Arad, domnul arh. Gheorghe Seculici.

În perioada imediat următoare, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, demarează cursurile de: RESPONSABIL DE MEDIU si ARHIVAR.

Responsabilul de mediu este persoana responsabilă cu gestionarea și implementarea politicii de mediu a unei organizații sau întreprinderi. Acesta are rolul de a monitoriza, evalua și coordona activitățile organizației în ceea ce privește impactul asupra mediului și de a dezvolta strategii și planuri pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

Responsabilitățile specifice ale unui responsabil de mediu pot varia în funcție de industrie și organizație, dar pot include:

 1. Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor de mediu.
 2. Monitorizarea și asigurarea conformității cu reglementările de mediu.
 3. Coordonarea eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de gestionare a deșeurilor.
 4. Efectuarea evaluărilor de impact asupra mediului și dezvoltarea planurilor de management al mediului.
 5. Furnizarea de instruire și sensibilizare cu privire la aspectele de mediu în cadrul organizației.
 6. Colaborarea cu departamentele interne pentru a integra principiile de mediu în toate aspectele operaționale.
 7. Monitorizarea și raportarea performanței de mediu către autoritățile competente sau părțile interesate relevante.
 8. Răspuns la incidentele de mediu și gestionarea situațiilor de urgență.

           

Arhivarul este responsabil cu gestionarea și păstrarea documentelor și înregistrărilor într-un sistem arhivistic. Acesta implică organizarea, clasificarea, catalogarea, conservarea și accesul la documentele și înregistrările unei organizații sau instituții.

Arhivarul are rolul de a asigura că, documentele și înregistrările sunt gestionate într-o manieră eficientă și conformă cu regulamentele și standardele arhivistice. Principalele responsabilități ale unui arhivar sunt:

 1. Colectarea, înregistrarea și clasificarea documentelor și înregistrărilor.
 2. Dezvoltarea și implementarea politicii și procedurilor de arhivare.
 3. Pregătirea și organizarea înregistrărilor pentru depozitare și păstrare pe termen lung.
 4. Monitorizarea și asigurarea conformității cu standardele și regulamentele arhivistice.
 5. Gestionarea și actualizarea bazelor de date și a sistemelor informatice de arhivare.
 6. Asigurarea accesului la documente și înregistrări în conformitate cu politica și procedurile stabilite.
 7. Furnizarea de asistență și consultanță în domeniul arhivisticii către angajați și alte părți interesate.
 8. Participarea la proiecte de digitalizare și gestionare electronică a documentelor.

Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană, pentru înscrieri persoana de contact este doamna prof. Carmen Crisan – Manager Departament Formare – CCIA ARAD, tel: 0730 188 299, email: carmen.crisan@ccia-arad.ro.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite