Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Calendarul Bacalaureatului; cum se va desfăşura examenul în judeţul Arad

Calendarul Bacalaureatului; cum se va desfăşura examenul în judeţul Arad
Comentează 0

În perioada 22 iunie -  5 iulie 2020 se va desfăşura Examenul de bacalaureat național atât pentru pentru absolvenţii claselor a XII-a, respectiv a XIII-a precum și pentru absolvenții din anii anteriori. Examenul este organizat în conformitate cu ordinele de ministru în vigoare, metodologiile și procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi, respectiv, Ministerul Sănătăţii.

Calendarul Examenului de bacalaureat național 2020 este următorul:

 • 3-10 iunie: Înscrierea candidaților
 • 11-17 iunie: Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
 • 22 iunie: Limba și literatura română -proba Ea) probă scrisă
 • 23 iunie: Limba și literatura maternă -proba Eb) probă scrisă
 • 24 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba Ec) probă scrisă
 • 25 iunie: Proba la alegere a profilului - proba Ed) - probă scrisă
 • 30 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00
 • 30 iunie - Depunerea contestațiilor (orele 16:00 - 20:00)
 • 1 iulie: Depunerea contestațiilor (orele 8,00-12,00)
 • 1-4 iulie : Soluționarea contestațiilor
 • 5 iulie: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

“ Examenul de bacalaureat național se va desfășura, în general, sub aceleași reglementări ca și în anii trecuți la care se adaugă reglementări stricte cu privire la condițiile igienico-sanitare, triaj epidemiologic la intrarea în școală și distanțare fizică între candidați. Tot ca o măsură generată de situația prin care suntem nevoiți să trecem Ministerul Educației și Cercetării a eliminat din programele pentru acest examen  materia aferentă semestrului al doilea almclasei a XII-a, respectiv a XIII--a ”, declară prof. Marius GONDOR, inspector școlar general.

Candidații vor susţine probele scrise în unităţile de învăţământ în care au studiat, fiind organizate 41 de centre de examen. Aceste centre vor asigura condiţiile igienico-sanitare impuse de Ministerul Sănătăţii, şi anume:

- acordarea asistenţei medicale pe toată durata derulării probelor scrise, pentru fiecare unitate de învăţământ;

- măsurarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37,3 grade C) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor, de către un cadru medical;

- parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;

- organizarea accesului astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

- asigurarea, la intrarea în unitatea de învăţământ, a materialelor şi a echipamentelor de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.)

- realizarea curăţeniei şi dezinfectarea sălilor, a grupurilor sanitare, a pardoselii, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune etc), aerisirea sălii, înaintea fiecărei probe scrise;

- asigurarea cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, în permanenţă;

- desfăşurarea examenelor în sălile de clasă prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de altul;

Unităţile de învăţământ vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video-audio, respectând prevederile procedurilor în acest sens. Inspectorii şcolari vor fi prezenţi în centrele de examen în ziua probelor scrise pentru a monitoriza desfăşurarea examenului de bacalaureat național. Pentru sesizarea eventualelor  fraude sau acte de corupţie, se poate apela gratuit la TELVERDE al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad 0800816257.

 

În perioada 3-10 iunie 2020 au loc înscrierile la Examenul de bacalaureat național 2020.Candidații din seria curentă și cei din serii anterioare care au absolvit într-o unitate de învățământ din județul Arad se vor înscrie la acea unitate de învățământ. Candidații proveniți atât din seria curentă, cât și din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale într-o unitate de învățământ din alt județ și doresc să susțină examenul în județul Arad, vor depune o solicitare la Comisia Județeană de Bacalaureat Arad, adică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad. Comisia Județeană de Bacalaureat Arad îi va repartiza la o unitate de învățământ din apropierea locuinței.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite