Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea şedinţei publice a Consiliului Judeţean Arad din data de 29.02.2024

ANUNŢ  cu privire la desfăşurarea şedinţei publice a Consiliului Judeţean Arad din data de  29.02.2024
Comentează 0

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că în data de 29.02.2024, ora 11.00, va
avea loc şedinţa publică a Consiliului Judeţean Arad, care se va desfăşura prin mijloace
electronice – Aplicația Zoom, în conformitate cu Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Arad, Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.
118/30.03.2023, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 6 februarie 2024 – inițiativa
președintelui.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor materiale de protocol și
reprezentare – inițiativa președintelui.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Arad – inițiativa președintelui.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – inițiativa președintelui.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea –
inițiativa președintelui.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Arad pe anul 2024
la bugetul Adunării Regiunilor Europei – inițiativa președintelui.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Arad pe anul 2024
la bugetul Institutului Regiunilor Europei – inițiativa președintelui.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Arad pe
anul 2024 la bugetul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România – inițiativa
președintelui.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Arad pe anul 2024
la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” –
inițiativa președintelui.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Arad pe anul 2024
la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad –
inițiativa președintelui.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad – inițiativa președintelui.

12.Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Judeţean Arad cu privire la Planurile
de acțiune pe anul 2024 ale serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul unor
unități administrativ-teritoriale din Județul Arad – inițiativa președintelui.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor
efectuate cu persoanele adulte cu handicap îngrijite şi protejate în centre rezidenţiale din
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad – inițiativa
președintelui.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza
Studiu de fezabilitate (S.F.), pentru obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare a
Municipiului Arad-Nord-Est” – inițiativa președintelui.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivul de
investiții „Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci – Dezna” – inițiativa
președintelui.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării patrimoniului public al Județului
Arad ca urmare a investiției „Modernizare DJ 792E km 3+700-15+000 Dieci - Dezna”–
inițiativa președintelui.
17.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 327273
Șiria din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șiria – inițiativa
președintelui.
18.Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Comunei Olari a dreptului de
uz și a dreptului de servitute de trecere pentru utilități asupra unor terenuri proprietate
publică a Județului Arad – inițiativa președintelui.
19.Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea S.C. Rețele Electrice Banat
S.A. a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere pentru utilități asupra unui
teren aflat în proprietatea publică a Județului Arad – iniţiativa preşedintelui.
20.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
apartamentului nr. 9A situat în imobilul din municipiul Arad, B-dul Vasile Milea nr. 1
înscris în C.F. nr. 300104-C1-U10 Arad – inițiativa președintelui.
21.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
apartamentului nr. 4A-10A situat în imobilul din municipiul Arad, B-dul Vasile Milea nr. 1
înscris în C.F. nr. 300104-C1-U83 Arad – inițiativa președintelui.
22.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
apartamentului nr. 11 situat în imobilul din municipiul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 90 înscris
în C.F. nr. 300757-C1-U15 Arad – inițiativa președintelui.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune de servicii a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, respectiv operare staţie de compostare în tunel,
inclusiv activitatea de transport a deșeurilor reziduale la instalațiile de depozitare –
inițiativa președintelui.
24.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli
al Județului Arad pe anul 2024 – iniţiativa preşedintelui.
25.Diverse.

PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Iustin CIONCA Silvana LUPU

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite