Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ANTREPRENOR ÎN ARAD – EDIŢIA A I - A

Universitatea de Vest Vasile Goldişdin Arad, prin Centrul de Antreprenoriat, ȋn parteneriat cu Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldişdin Arad, a organizat, în prima parte a lunii ianuarie, webinarul „Antreprenor în Arad – Ediţia a I - a”, avându-l ca invitat pe invitat pe dl. Florin Galiș, co – fondator „Sufrageria arădeanǎ – Business & Social Club”.

ANTREPRENOR ÎN ARAD – EDIŢIA A I - A
Comentează 0

Realizatorul şi moderatorul acestui eveniment a fost dl. Conf. univ. dr. Marius Boiță, directorul Centrului de Antreprenoriat, care, la sfârșitul anului trecut, s-a mutat în casă nouă, pe Bd. Revoluției 85. Noul sediu corespunde îndeplinirii unor activitǎţi complexe de antreprenoriat, prin implementarea de bune practici; spaţiu corespunzǎtor pentru organizarea de conferinţe, workshopuri, webinarii de informare, consultanță/asistență în afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă a adulților, în domeniul antreprenorial.

Evenimentul „Antreprenor în Arad – Ediţia a I - a”, a avut ca scop întărirea colaborării dintre U.V.V.G. Arad şi mediul economic arădean, respectiv transferul și valorificarea de bune practici cǎtre studenţi/absolvenţi, prin prezentarea experienţelor antreprenorilor din judeţul Arad.

La acest eveniment au participat antreprenori, membrii ai Academiei Române, practicieni, consultanţi din domeniul financiar contabil, economic – fiscal şi alte domenii, oameni de știință, cercetători, economişti, jurişti, ingineri, profesori din învǎţǎmântul universitar şi preuniversitar, studenți, masteranzi, și alte categorii sociale, din regiune, din țară și străinătate.

Misiunea Centrului de Antreprenoriat al U.V.V.G. Arad este de a conecta mediul economic arădean cu studenții/absolvenții noștri și nu numai, și de a accelera progresul însușirii cunoștințelor din business, locul unde reprezentanți ai mediului economic arădean vin să împărtășească și să dezbată bune practici din domeniile lor de activitate. Invitații/participanții sunt selectați astfel încât să acopere toate domeniile de business, se va crea oportunitatea unor dezbateri cu teme de interes care vor viza piaţa muncii, sustenabilitatea, securitatea și reziliența pentru cetățeni și comunitate.

Universitatea noastră, prin Centrul de Antreprenoriat, a sprijinit dintotdeauna și continuă să fie alături de mediul de afaceri, prin implementarea de bune practici şi organizarea de conferinţe, workshopuri, webinarii de informare, consultanță/asistență în afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă a adulților în domeniul antreprenorial, la care au participat antreprenori, cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi și alte categorii sociale şi practicieni ȋn diverse domenii.

În acest sens, venim ȋn sprijinul mediului de afaceri, oferind sprijin şi suport comun pentru participarea la manifestări ştiințifice, sub forma unor simpozioane, conferințe, sesiuni ştiințifice, workshopuri, webinarii, expoziţii, demonstraţii, târguri; sprijin şi suport logistic necesar pentru organizarea evenimentelor de business.

Ediţiile precedente ale Webinarului pot fi urmǎrite accesând urmǎtorul link:

https://www.youtube.com/channel/UCRC6ehInoMkcJSXIEzYr6BA


Scrie un comentariu

trimite