Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Actualizarea scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad

Actualizarea scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 70 din 03.11.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 03.11.2020 - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.9469/03.11.2020;
   

în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.

(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

Anexă la Hotărârea nr. 70/03.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad

 

Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ

Incidenţă DSP

Scenariu de funcţionare 27.10.2020

1

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

2

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ

3.38

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

3

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

3.72

Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

4

CLUBUL SPORTIV ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

5

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU

2.38

Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

6

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

7

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

8

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

9

COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

10

COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

11

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

12

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

13

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

14

GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

15

GRĂDINIŢA "GOSEN" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

16

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 11 SÂMBĂTENI

2.23

Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

17

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 2 SEBIS

3.72

Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

18

GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

19

GRĂDINIŢA PP "BAMBI" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

20

GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

21

GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

22

GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

23

GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

24

GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

25

GRĂDINIŢA PP "LICURICI" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

26

GRĂDINIŢA PP "LITTLE STAR" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

27

GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

28

GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

29

GRĂDINIŢA PP "TOY STORY" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

30

GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ

3.38

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

31

GRĂDINIŢA PP CURTICI

5.15

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

32

GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

33

GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

34

GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

35

GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE

1.05

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

36

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

2.29

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

37

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ

1.57

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

38

LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

2.29

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

39

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

40

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

41

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

42

LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

43

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

44

LICEUL TEHNOLOGIC "CAIUS IACOB" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

45

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

46

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

5.15

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

47

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

48

LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HĂLMAGIU

3.40

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

49

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

2.38

Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

50

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA

2.04

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

51

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ

3.43

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

52

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN

1.02

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

53

LICEUL TEHNOLOGIC BELIU

0.97

Verde

54

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

3.38

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

55

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

56

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO "H. COANDĂ" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

57

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

58

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

4.15

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

59

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

60

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

61

LICEUL TEORETIC "A.M.GUTTENBRUNN" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

62

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA

2.37

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

63

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC

2.54

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

64

LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS

3.38

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

65

LICEUL TEORETIC CERMEI

0.36

Verde

66

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

0.72

Verde

67

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

3.72

Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

68

PALATUL COPIILOR ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

69

SCOALA "SPERANTA" MACEA

2.07

Galben până în data de 12 noiembrie 2020 , conform ratei din 29.10.2020

70

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

71

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM MULLER GUTTENBRUN" ZĂBRANI

1.78

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

72

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

73

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ

0.00

Verde

74

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ŞAGUNA" ANDREI ŞAGUNA

3.75

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

75

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

76

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SEBEŞAN" FELNAC

2.50

Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

78

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

79

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

80

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU MICLOȘI" COVĂSÂNŢ

1.45

Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

81

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CRISTIAN HERBEI" VĂRĂDIA MUREŞ

0.00

Verde

82

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC

4.00

Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

83

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL MONŢIA" ŞICULA

0.23

Verde

84

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE GROZA" MONEASA

2.11

Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

85

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU

2.01

Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

86

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

87

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ŞIRIA

1.41

Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

88

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

89

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN MARȘIEU" SOCODOR

0.00

Verde

90

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

4.69

Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020

91

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

92

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VELICIU" SEPREUŞ

1.66

Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020

93

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MORA FERENC" ZIMANDU NOU

3.75

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

94

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

95

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OLOSZ LAJOS" ADEA

0.77

Verde

96

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATER GODO MIHALY" DOROBANŢI

1.24

Galben până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

97

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA

0.00

Verde

98

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" MACEA

2.07

Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

99

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ

3.38

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020

100

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

5.41

Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

101

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

0.70

Verde

102

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN MANUILĂ" SÎMBĂTENI

2.23

Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020

103

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMONYI IMRE" SATU NOU

1.03

Galben până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11..2020

104

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TABAZDI KAROLY" ZERIND

1.35

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

105

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR PĂCĂŢIAN" USUSĂU

0.00

Verde

106

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG

1.49

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

107

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL IOVĂNAŞ" ŞOFRONEA

1.35

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

108

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

1.90

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

109

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP

1.34

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

110

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ

2.69

Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020

111

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE

1.05

Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020

112

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI

4.40

Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 0

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite