Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Actualizarea restricțiilor în funcție de incidență în localitățile Județului Arad

Actualizarea restricțiilor în funcție de incidență în localitățile Județului Arad
Comentează 0

Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 29.12.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori:-;
- Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 29.12.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Bata, Covăsinț;
- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 18.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5-3 la 1000 de locuitori: Brazii, Semlac;
- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 18.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori s-a menținut peste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori:-;
- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 18.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori: Arad, Zăbrani, Zimandu Nou;
- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 18.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri/1000 de locuitori: Bârzava, Felnac, Frumușeni, Gurahonț, Hălmagiu, Șeitin, Șiria, Tauț, Vârfurile;

HOTĂRÂREAnr. 2 din 01.01.2022 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 01.01.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

                                   Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.56/04.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.2/01.01.2021,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.  1. Începând cu data de 02.01.2021 se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.76/20.11.2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexa de la prezenta hotărâre.

 1.   2.  Începând cu data de 02.01.2021 se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, care va avea următorul cuprins: „Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 02.01.2021-15.01.2021, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad”.

        Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

        Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

 1.         5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

     Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

 

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 2 din 02.01.2021

 

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.               

Municipii :

 

 

 

1.

Arad

 

02.01.2021-15.01.2021

 

B.

Oraşe :

 

 

 

2.

Chişineu Criş

 

 

3.

Curtici

 

30.12.2020-12.01.2021

 

4.

Ineu

 

23.12.2020-05.01.2021

 

5.

Lipova

 

 

23.12.2020-05.01.2021

6.

Nădlac

 

 

7.

Pecica

 

 

23.12.2020-05.01.2021

8.

Pâncota

 

 

9.

Sântana

 

 

10.

Sebiş

 

26.12.2020-08.01.2021

 

C.

Comune :

 

 

 

11.

Almaş

 

 

12.

Apateu

 

 

13.

Archiş

 

26.12.2020-08.01.2021

 

14.

Bata

 

 

02.01.2021-15.01.2020

15.

Beliu

 

30.12.2020-12.01.2021

 

16.

Birchiş

 

23.12.2020-05.01.2021

 

17.

Bârsa

 

 

18.

Bârzava

 

 

19.

Bocsig

 

 

20.

Brazii

 

02.01.2021-15.01.2021

 

21.

Buteni

 

 

22.

Cărand

 

23.12.2020-05.01.2021

 

23.

Cermei

 

 

24.

Chisindia

 

 

25.

Conop

 

 

23.12.2020-05.01.2021

26.

Covăsînţ

 

 

02.01.2021-15.01.2020

27.

Craiva

 

 

28.

Dezna

 

23.12.2020-05.01.2021

 

29.

Dieci

 

 

30.

Dorobanţi

 

30.12.2020-12.01.2021

 

31.

Felnac

 

 

32.

Fântânele

 

 

33.

Frumuşeni

 

 

34.

Ghioroc

 

 

35.

Grăniceri

 

26.12.2020-08.01.2021

 

36.

Gurahonţ

 

 

37.

Hălmagiu

 

 

38.

Hălmăgel

 

26.12.2020-08.01.2021

 

39.

Hăşmaş

 

26.12.2020-08.01.2021

 

40.

Igneşti

 

 

41.

Iratoşu

 

 

26.12.2020-08.01.2021

42.

Livada

 

23.12.2020-05.01.2021

 

43.

Macea

 

26.12.2020-08.01.2021

 

44.

Mişca

 

 

45.

Moneasa

 

 

23.12.2020-05.01.2021

46.

Olari

 

 

47.

Păuliş

 

30.12.2020-12.01.2021

 

48.

Peregu Mare

 

 

49.

Petriş

 

23.12.2020-05.01.2021

 

50.

Pilu

 

 

51.

Pleşcuţa

 

30.12.2020-12.01.2021

 

52.

Săvârşin

 

 

53.

Secusigiu

 

 

54.

Seleuş

 

 

55.

Semlac

 

02.01.2021-15.01.2021

 

56.

Sintea Mare

 

26.12.2020-08.01.2021

 

57.

Socodor

 

 

58.

Şagu

 

30.12.2020-12.01.2021

 

59.

Şeitin

 

 

60.

Şepreuş

 

 

61.

Şicula

 

 

62.

Şilindia

 

 

63.

Şimand

 

 

64.

Şiria

 

 

65.

Şiştarovăţ

 

 

23.12.2020-05.01.2021

66.

Şofronea

 

 

67.

Tauţ

 

 

68.

Târnova

 

 

69.

Ususău

 

 

70.

Vărădia

de Mureş

 

30.12.2020-12.01.2021

 

71.

Vinga

 

26.12.2020-08.01.2021

 

72.

Vârfurile

 

 

73.

Vladimirescu

 

30.12.2020-12.01.2021

 

74.

Zăbrani

 

02.01.2021-15.01.2021

 

75.

Zădăreni

 

26.12.2020-08.01.2021

 

76.

Zărand

 

 

77.

Zerind

 

 

78.

Zimandu Nou

 

02.01.2021-15.01.2021

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite