Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Actualizarea listei incidenței îmbolnăvirilor în localitățile Județului Arad

Actualizarea listei incidenței îmbolnăvirilor în localitățile Județului Arad
Comentează 0

Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 15.12.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Gurahonț, Semlac;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 15.12.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Hălmagiu, Tauț, Zimandu Nou;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 04.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5-3 la 1000 de locuitori: Bârzava, Șiștarovăț;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 04.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori s-a menținut peste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori: Arad, Zăbrani;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 04.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori: Brazii, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Șeitin, Șiria, Vârfurile;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 04.12.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri/1000 de locuitori: Nădlac, Chisindia, Grăniceri, Ignești, Sintea Mare;

HOTĂRÂREA nr. 86 din 18.12.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 18.12.2020 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.56/04.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul 14664/18.12.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 11049/18.12.2020,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art.  1. Începând cu data de 19.12.2020 se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.76/20.11.2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexa de la prezenta hotărâre.

Art.  2.  Începând cu data de 19.12.2020 se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, care va avea următorul cuprins: „Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 19.12.2020-01.01.2021, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

p.PREFECT

SUBPREFECT

Olimpia POPA

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 86 din 18.12.2020

 

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.               

Municipii :

 

 

 

1.

Arad

 

 

19.12.2020-01.01.2021

B.

Oraşe :

 

 

 

2.

Chişineu Criş

 

 

16.12.2020-29.12.2020

3.

Curtici

 

16.12.2020-29.12.2020

 

4.

Ineu

 

 

09.12.2020-22.12.2020

5.

Lipova

 

 

09.12.2020-22.12.2020

6.

Nădlac

 

 

7.

Pecica

 

 

09.12.2020-22.12.2020

8.

Pâncota

 

16.12.2020-29.12.2020

 

9.

Sântana

 

 

16.12.2020-29.12.2020

10.

Sebiş

 

 

12.12.2020-25.12.2020

C.

Comune :

 

 

 

11.

Almaş

 

 

12.

Apateu

 

 

13.

Archiş

 

 

12.12.2020-25.12.2020

14.

Bata

 

 

12.12.2020-25.12.2020

15.

Beliu

 

16.12.2020-29.12.2020

 

16.

Birchiş

 

 

09.12.2020-22.12.2020

17.

Bârsa

 

12.12.2020-25.12.2020

 

18.

Bârzava

 

19.12.2020-01.01.2021

 

19.

Bocsig

 

12.12.2020-25.12.2020

 

20.

Brazii

 

19.12.2020-01.01.2021

 

21.

Buteni

 

16.12.2020-29.12.2020

 

22.

Cărand

 

09.12.2020-22.12.2020

 

23.

Cermei

 

 

12.12.2020-25.12.2020

24.

Chisindia

 

 

25.

Conop

 

16.12.2020-29.12.2020

 

26.

Covăsînţ

 

 

16.12.2020-29.12.2020

27.

Craiva

 

 

28.

Dezna

 

 

09.12.2020-22.12.2020

29.

Dieci

 

 

30.

Dorobanţi

 

 

09.12.2020-22.12.2020

31.

Felnac

 

19.12.2020-01.01.2021

 

32.

Fântânele

 

 

09.12.2020-22.12.2020

33.

Frumuşeni

 

19.12.2020-01.01.2021

 

34.

Ghioroc

 

16.12.2020-29.12.2020

 

35.

Grăniceri

 

 

36.

Gurahonţ

 

19.12.2020-01.01.2021

 

37.

Hălmagiu

 

 

19.12.2020-01.01.2021

38.

Hălmăgel

 

12.12.2020-25.12.2020

 

39.

Hăşmaş

 

 

12.12.2020-25.12.2020

40.

Igneşti

 

 

41.

Iratoşu

 

19.12.2020-01.01.2021

 

42.

Livada

 

 

09.12.2020-22.12.2020

43.

Macea

 

12.12.2020-25.12.2020

 

44.

Mişca

 

 

45.

Moneasa

 

 

09.12.2020-22.12.2020

46.

Olari

 

 

47.

Păuliş

 

 

16.12.2020-29.12.2020

48.

Peregu Mare

 

 

49.

Petriş

 

 

09.12.2020-22.12.2020

50.

Pilu

 

09.12.2020-22.12.2020

 

51.

Pleşcuţa

 

 

52.

Săvârşin

 

 

16.12.2020-29.12.2020

53.

Secusigiu

 

16.12.2020-29.12.2020

 

54.

Seleuş

 

 

55.

Semlac

 

19.12.2020-01.01.2021

 

56.

Sintea Mare

 

 

57.

Socodor

 

 

58.

Şagu

 

 

16.12.2020-29.12.2020

59.

Şeitin

 

19.12.2020-01.01.2021

 

60.

Şepreuş

 

 

61.

Şicula

 

 

62.

Şilindia

 

 

63.

Şimand

 

 

64.

Şiria

 

19.12.2020-01.01.2021

 

65.

Şiştarovăţ

 

19.12.2020-01.01.2021

 

66.

Şofronea

 

 

09.12.2020-22.12.2020

67.

Tauţ

 

 

19.12.2020-01.01.2021

68.

Târnova

 

 

69.

Ususău

 

 

70.

Vărădia

de Mureş

 

 

16.12.2020-29.12.2020

71.

Vinga

 

 

12.12.2020-25.12.2020

72.

Vârfurile

 

19.12.2020-01.01.2021

 

73.

Vladimirescu

 

 

16.12.2020-29.12.2020

74.

Zăbrani

 

 

19.12.2020-01.01.2021

75.

Zădăreni

 

 

12.12.2020-25.12.2020

76.

Zărand

 

 

77.

Zerind

 

 

78.

Zimandu Nou

 

 

19.12.2020-01.01.2021

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide