Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

15 martie, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor marchează Ziua mondială a drepturilor consumatorilor printr-o serie de evenimente organizate la nivel national cu scopul de a readuce în atenţia publică importanţa cunoaşterii drepturilor de consumator. Dacă profilul consumatorului activ, informat şi dispus să-şi apere drepturile va prevala ca model de comportament, societatea noastră va avea numai de câştigat.

15 martie, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
Comentează 0

În 15 martie 1962, John Fitzgerald Kennedy, preşedinte al Statelor Unite ale Americii, rostea în Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptul la securitate, la informare, dreptul de a fi ascultat şi de a alege liber produse şi servicii. Acest moment este punctul de referinţă al istoriei formelor organizate de protecţie a consumatorilor .

În fiecare an, Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori - Consumers International propune o temă pentru ziua consumatorului. Tema aleasă reflectă subiectul de maxim interes al perioadei pentru consumatorii din întreaga lume. Anul acesta, conform calendarului realizat de Consumers International, tema zilei este  ,, CREAREA  UNEI PIEȚE  ON-LINE  ECHITABILE "  .

În România, evenimentele  ce se vor desfăşura  în data de  15 martie cu ocazia Zilei  Mondiale  a Drepturilor  Consumatorilor  vor sta sub semnul acestei teme de interes major  :  DREPTURILE CONSUMATORILOR LA ACHIZIȚIONAREA  DE PRODUSE  ȘI SERVICII   ÎN MEDIUL ON LINE .                       

Odată cu dezvoltarea mediului  virtual și a accesului neîngrădit  și relativ accesibil  fiannciar la terminale și electronice cu acces la internet, tot mai mult   se observă o creștere semnificativă  și a comerțului on line .

Consumatorii din România nu fac excepție și accesează  atât site-uri din România cât și site –uri din întreaga lume .

Dorim să facem cunoscute unele aspecte  la care consumatorii din România sa fie foarte atenți.

Cadrul legislativ care reglementează în acest moment, în România, drepturile și obligațiile  atât a consumatorilor  cât și a operatoruilor economici din mediul virtual este Ordonanța de Urgență  34 din 2014 privind   privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii  , comerțul on line fiind considerat     un comerț  la distanță  deoarece  consumatorii  nu  au posibilitatea de a  verifica  produsele sau serviciile oferite sau achiziționate .

În general, consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici care desfasoara  astfel de activitati . Consumatorii  trebuie  să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Având în vedere tema propusa  in acest an ,  CREAREA  UNEI  PIEȚE  ON-LINE  ECHITABILE ,   in continuare , considerăm oportun  să   reamintim principalele drepturi ale consumatorilor din Romania referitoare la  comertul on line.

Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță ( comerț on line )

Prin contract la distanță  se întelege orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzari sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără  prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distață, până la și inclusiv în momentul in care este incheiat contractul  .

Înainte ca un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să ii furnizeze consumatorului următoarele informații în mod clar și inteligibil referitoare la:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare și produsele sau serviciile în cauză; 

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială; 

c) adresa poștală la care profesionistul este stabilit, precum și, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de postă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite ăia rapid legătura cu profesionistul și să comunice cu acesta în mod eficient și, daca este cazul, adresa postală și identitatea profesionistului în numele căruia actioneaza; 

d) prețul total al produselor și serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menționarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor ;

e) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci cand este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază; 

f) modalitatile de plată, livrare, executare, data pană la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile și, după caz, procedura profesionistului de solutionare a reclamațiilor; 

g) în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum și formularul tipizat de retragere ;

h) acolo unde este cazul, informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere și, pentru contractele la distanță, dacă produsele, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin postă, costul aferent returnării produselor; 

i) î n cazul în care consumatorul iși exercita dreptul de retragere după formularea unei cereri informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile ; 

j) o mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor; 

k) acolo unde este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după  vânzare și garanțiile comerciale; 

l) acolo unde este cazul, durata minima de valabilitate a obligațiilor care îi revin consumatorului conform contractului; 

m) acolo unde este cazul, existența si condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului; 

n)  acolo unde este cazul, posibilitatea si modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de  depunere și solutionare a reclamațiilor căruia i  se supune profesionistul.


Dreptul de retragere 

Consumatorul beneficiază de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele de retur .


Perioada de retragere expiră in termen de 14 zile de la: 

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii; 
b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare.


Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere 

În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de retragere  perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere de 14 zile. 
                            

Exercitarea dreptului de retragere 


Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre urmatorele variante: 

a) de a folosi modelul de formular de retragere; 
b) de a face orice alta declaratie neechivocă în care iși exprimă decizia de retragere din contract .

 

Operatorul economic poate  să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere , fie o declarație neechivocă de orice alt tip.  În aceste cazuri, profesionistul comunică  consumatorului, fără  întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

 
Efectele retragerii 


Exercitarea dreptului de retragere pune capat obligațiilor părtilor contractuale, după caz: 
a) de a executa contractul la distanță  sau contractul în afara spațiului comercial; 
b) de a incheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

 
Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii  

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, faără  întarziere nejustificata și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului .

Profesionistul rambursează sumele folosind aceleași modalităti de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția  inișială, cu exceptia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată si cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursarii. 

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii 

Consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist  să receptioneze produsele, fără  întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. 

Termenul este respectat dacă  produsele  sunt  trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. 

Consumatorul suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Atenționăm toți consumatorii care  achiziționează produse sau servicii on line să  verifice foarte  bine  site-ul, să  conțină  toate informațiile mai sus menționate  , doarece există pericolul de a accesa  site-uri care sunt deținute de operatori economici care nu  au sediul social sau punct de lucru declarat în Romania .

Instituția noastră este competentă   a desfașura controale și a cerceta  petiții  doar  dacă  operatorii economici au sediul social sau punct de lucru înregistrat în Romania.

Toate petițiile consumatorilor care reclamă operatori economici din Uniunea Europeană  se transmit Centrului European al Consumatorului www.eccromania.ro .

La 1 ianuarie 2008, Centrul European al Consumatorilor - ECC Romania s-a alăturat rețelei ECC-Net pentru a-i sprijini pe cetățenii UE în domeniul achizițiilor transfrontaliere. Rolul ECC  este să ofere consultanță juridică gratuită în probleme de comerț transfrontalier și incearca rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor pe care le primeste de la consumatorii români .

Legislația din țara noastră  referitoare la domeniul protecției consumatorilor este în plin proces de armonizare cu legislația europeană privind acest domeniu.

Reamintim că instituția noastră, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Arad, se afla in municipiul Arad Bulevardul Revolutiei nr. 50 et. 1, nr. tel 0257/257049, e-mail reclamatii.arad@anpc.ro.

În intervalul orelor  9-16 de luni până joi, iar vineri de la 9 -14  un comisar de serviciu stă la dispoziția consumatorilor pentru informații, consilieri, reclamații si sesizări .

Mai mult, la sediul nostru se află un PUNCT DE INFORMARE cu numeroase  surse de informare ( broșuri , legislatțe , acces la site ul ANPC ) pe care vă invităm să-l vizitati.

     

Comisar sef adjunct

Dr.ing. Iancu Gheorghe


Scrie un comentariu

trimite