Vremea Romania, Arad 17°C

Stiri Arad

Vești de la ISJ Arad

Vești de la ISJ Arad
Comentează 1

1.

Guvernul României şi Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat pentru judeţul Arad, în baza OUG 92/2017, derularea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii de la Şcoala Gimnazială “Ilarion Felea” Arad. Masa caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat unui număr de aproximativ 450 de elevi şi preşcolari care participă la activităţile didactice, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar. Primăria Municipiului Arad a alocat suma de 330.000 de lei pentru achiziţionarea unui container şi 25.000 de lei pentru amenajarea şi dotarea acestuia,  în vederea servirii mesei în cele mai bune condiţii, astfel ca, în perioada imediat următoare, Primăria Municipiului Arad să demareze procedura de licitaţie a serviciului de masă (catering). Se doreşte ca până cel târziu la finalul lunii februarie aceşti elevi să beneficieze de programul Masa caldă.

2.

În această perioadă la ISJ Arad se depun şi se verifică proiectele planurilor de şcolarizare transmise de unităţile de învăţământ, prin care acestea propun numărul  de clase pentru anul şcolar următor. Fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizare are la bază, printre altele, studiul opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a referitor la orientarea şcolară şi profesională, studiul privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de liceu şi învăţământ profesional şi analiza comparativă realizată de ISJ Arad pe ultimii ani şcolari referitoare la realizarea numărului de clase a IX-a. Totodată, fundamentarea proiectului are la bază şi solicitările agenţilor economici adresate unităţilor de învăţământ tehnologic. Conform Metodologiei nr. 5472 din 07.11.2017 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019, la clasa a IX-a, învăţământ liceal de zi şi profesional, numărul de clase se stabileşte în funcţie de numărul elevilor înscrişi în clasa a VIII-a, pentru asigurarea cuprinderii întregii generaţii de absolvenţi de clasa a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional, inclusiv dual în vederea finalizării învăţământului obligatoriu conform legii. În data de 10.01.2018 la sediul ISJ Arad va avea loc o întâlnire cu toţi directorii unităţilor de învăţământ liceal şi profesional în vederea definitivării numărului de clase a IX-a de liceu şi învăţământ profesional.

3.

Primăria Municipiului Arad, prin Hotărârea Consiliului Local din data de 12 decembrie 2017 a stabilit şi aprobat numărul şi cuantumul burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează: 28 de burse de performanţă, 2642 burse de merit, 265 burse de studiu, 1042 burse de ajutor social, în valoare totală de 2.842.110 lei, în 30 de unităţi de învăţământ din municipiul Arad.

Cele mai multe burse de performanţă le primeşte Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” Arad, cele mai multe burse de merit Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad, cele mai multe burse de studiu Liceul cu Program Sportiv Arad, iar cele mai multe burse de ajutor social Colegiul Economic Arad.

 

 

Inspector şcolar general,

Prof. Claudius Lucian MLADIN

 

 

 

 

 

Scrie un comentariu

trimite