Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Specialiști pentru un curriculum integrat, la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad

Specialiști pentru un curriculum integrat, la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad
Comentează 0

În acest an şcolar, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad este beneficiarul unui proiect Erasmus+ cu titlul “Specialiști pentru un curriculum integrat”, depus anul şcolar trecut, Acțiune cheie 1: Proiecte de mobilitate, Domeniul: Educație școlară, Tip acțiune: Mobilități ale cadrelor didactice, din cadrul programului Erasmus+. Proiectul se derulează în perioada august 2015 – iulie 2016 și beneficiază de un buget de 34620 EUR.

Scopul proiectului este formarea unei echipe de cadre didactice abilitate în dezvoltarea competențelor cheie digitale și lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Pentru atingerea acestui scop, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale: dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe legate de dezvoltarea a două competențe cheie – digitală și lingvistică, precum și  dobândirea de competențe în vederea implementării cu succes a unui proces didactic care integrează tehnologia și comunicarea în limba engleza în predarea diferitelor discipline. Creșterea inovației, flexibilității și creativității cadrelor didactice prin cunoașterea și înțelegerea practicilor de succes din alte țări ale UE răspunde nevoii instituției de a avea profesori capabili să ofere servicii educaționale de calitate, în acord cu cerințele educației în societatea cunoașterii.

Ținta strategică principală a proiectului este aceea de a forma 2 echipe de specialiști la nivelul școlii prin participarea a 12 cadre didactice (din diverse arii curriculare) la 2 cursuri tematice, oferite de furnizorul de formare ETI - Malta, partener în cadrul proiectului, în două fluxuri de mobilități.

Cursul TEL: Technology Enhanced Learning urmărește abilitarea participanților în folosirea  elementelor informatice, interactive în predarea și evaluarea conținuturilor școlare. Introducerea regulată în cadrul lecțiilor a spațiilor si proiectelor wiki, crearea exercițiilor online pentru elevi, folosirea aplicației Cloud și a tablelor interactive, a animațiilor digitale, nu doar dezvoltă competențele profesorilor, ci maximizează impactul școlii asupra elevilor. Tehnologia informațională este o parte integrantă a vieții de zi cu zi, dar trebuie să devină și o unealta educațională ce creează punți de legătură între profesori și elevi.

Cursul CLIL- Methodology & ICT Tools for Teachers Working with CLIL răspunde nevoilor profesorilor de a-şi dezvolta competenţele de utilizare a resurselor internetului pentru completarea cunoștințelor la orele diverselor discipline, de aplicare a unor metode active şi strategii didactice inovatoare, care să folosească limba engleză ca mijloc de transmitere a conţinuturilor didactice. Activitățile de mobilitate vor oferi participanților cunoștințele și experiențele necesare regândirii actului educațional – abordând predarea asistată de tehnologie și imaginând contexte și experiențe de învățare într-o limba de circulație internațională - limba engleză.

Instituția noastră dorește să țină pasul cu evoluția digitală și procesul de globalizare pentru succesul în carieră atât al profesorilor, cât și al elevilor. Prin urmare, pe termen lung colegiul nostru va viza proiecte de colaborare cu unități de învățământ din țară și Europa. Integrarea în procesul educațional a competențelor digitale și lingvistice dezvoltate de cadrele didactice pe parcursul  mobilităților va duce la  îmbunătățirea performantelor școlare ale elevilor prin depășirea unei abordări tradiționale și prin deschiderea către dimensiunea europeană a educației și spre abordări croscurriculare.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite