Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Și la Păuliș, Hălmăgel, Archiș si Beliu incidența a depășit 3 îmbolnăviri la mia de locuitori

Și la Păuliș, Hălmăgel, Archiș si Beliu incidența a depășit 3 îmbolnăviri la mia de locuitori
Comentează 0

În localitățile unde incidența a depășit 1, o serie de activități se desfășoară până la capacitatea maximă de 30% a spațiunului și acces în baza vaccinării, testării sau trecerii prin boală. În cazul restaurantelor și cafenelelor, restricția de 30% se aplică de la depășirea incidenței 3.

HOTĂRÂREA

nr. 6 din 10.01.2022 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 10.01.2022 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanța de Urgență nr. 68 din 29.06.2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19;
 • Ordonanța de Urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România;
 • Hotărârea Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Aradnr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate  pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriile pe baza cărora se stabilește încadrarea acestora, regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum și aprobarea a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu nr. 255/10.01.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 198/10.01.2022 în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.  1. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana V a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 3/1000 de locuitori, suplimentar față de măsurile prevăzute pentru depășirea incidenței cazurilor COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana IV a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente depășirii incidenței COVID-19 de 1/1000 de locuitori;

(3) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, conform art. 13, alin. (2) din Anexa 3 a H.G. 34/2022, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III  a tabelului din Anexa 1 la prezenta Hotărâre, se aplică în perioada specificată toate măsurile cuprinse în H.G. 34/2022 aferente unei incidenței a cazurilor COVID-19 mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

        Art. 2   Valorile de referință ale incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, utilizate pentru încadrarea unităților administrativ-teritoriale în coloanele tabelului de la Anexa 1 a prezentei Hotărâri, sunt prezentate în Anexa 2;

        Art. 3 (1) Prezenta hotărâre modifică în parte Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 5/2021 și se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare;

(2) Dacă prin prezenta Hotărâre perioada de aplicare nu este modificată, pentru o anumită unitate administrativ-teritorială, aplicarea măsurilor corespunzătoare, cuprinse în H.G. 34/2022, se menține în continuare, în perioada specificată în hotărârile anterioare, preluată ca atare în anexa la prezenta Hotărâre.

        Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 6/2022

 

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență sub 1 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

Incidență între 1 și 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori. Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.

Municipii :

 

 

 

1.

Arad

 

08.01.2022-21.01.2022

 

B.

Oraşe :

 

 

 

2.

Chişineu Criş

08.01.2022-21.01.2022

 

 

3.

Curtici

08.01.2022-21.01.2022

 

 

4.

Ineu

 

08.01.2022-21.01.2022

 

5.

Lipova

 

08.01.2022-21.01.2022

 

6.

Nădlac

 

11.01.2022-24.11.2022

 

7.

Pecica

 

11.01.2022-24.11.2022

 

8.

Pâncota

 

 

08.01.2022-21.01.2022

9.

Sântana

 

11.01.2022-24.11.2022

 

10.

Sebiş

 

11.01.2022-24.11.2022

 

C.

Comune :

 

 

 

11.

Almaş

 

11.01.2022-24.11.2022

 

12.

Apateu

08.01.2022-21.01.2022

 

 

13.

Archiş

 

 

11.01.2022-24.11.2022

14.

Bata

08.01.2022-21.01.2022

 

 

15.

Beliu

 

 

11.01.2022-24.11.2022

16.

Birchiş

08.01.2022-21.01.2022

 

 

17.

Bârsa

08.01.2022-21.01.2022

 

 

18.

Bârzava

 

11.01.2022-24.11.2022

 

19.

Bocsig

08.01.2022-21.01.2022

 

 

20.

Brazii

08.01.2022-21.01.2022

 

 

21.

Buteni

08.01.2022-21.01.2022

 

 

22.

Cărand

08.01.2022-21.01.2022

 

 

23.

Cermei

08.01.2022-21.01.2022

 

 

24.

Chisindia

08.01.2022-21.01.2022

 

 

25.

Conop

 

08.01.2022-21.01.2022

 

26.

Covăsînţ

 

08.01.2022-21.01.2022

 

27.

Craiva

08.01.2022-21.01.2022

 

 

28.

Dezna

08.01.2022-21.01.2022

 

 

29.

Dieci

 

08.01.2022-21.01.2022

 

30.

Dorobanţi

08.01.2022-21.01.2022

 

 

31.

Felnac

08.01.2022-21.01.2022

 

 

32.

Fântânele

 

08.01.2022-21.01.2022

 

33.

Frumuşeni

08.01.2022-21.01.2022

 

 

34.

Ghioroc

 

 

08.01.2022-21.01.2022

35.

Grăniceri

08.01.2022-21.01.2022

 

 

36.

Gurahonţ

08.01.2022-21.01.2022

 

 

37.

Hălmagiu

 

11.01.2022-24.11.2022

 

38.

Hălmăgel

 

 

11.01.2022-24.11.2022

39.

Hăşmaş

 

08.01.2022-21.01.2022

 

40.

Igneşti

08.01.2022-21.01.2022

 

 

41.

Iratoşu

 

08.01.2022-21.01.2022

 

42.

Livada

 

 

08.01.2022-21.01.2022

43.

Macea

 

11.01.2022-24.11.2022

 

44.

Mişca

 

08.01.2022-21.01.2022

 

45.

Moneasa

08.01.2022-21.01.2022

 

 

46.

Olari

 

08.01.2022-21.01.2022

 

47.

Păuliş

 

 

11.01.2022-24.11.2022

48.

Peregu Mare

08.01.2022-21.01.2022

 

 

49.

Petriş

 

11.01.2022-24.11.2022

 

50.

Pilu

08.01.2022-21.01.2022

 

 

51.

Pleşcuţa

08.01.2022-21.01.2022

 

 

52.

Săvârşin

 

08.01.2022-21.01.2022

 

53.

Secusigiu

08.01.2022-21.01.2022

 

 

54.

Seleuş

08.01.2022-21.01.2022

 

 

55.

Semlac

 

08.01.2022-21.01.2022

 

56.

Sintea Mare

 

08.01.2022-21.01.2022

 

57.

Socodor

 

11.01.2022-24.11.2022

 

58.

Şagu

08.01.2022-21.01.2022

 

 

59.

Şeitin

08.01.2022-21.01.2022

 

 

60.

Şepreuş

 

08.01.2022-21.01.2022

 

61.

Şicula

 

11.01.2022-24.11.2022

 

62.

Şilindia

 

 

08.01.2022-21.01.2022

63.

Şimand

08.01.2022-21.01.2022

 

 

64.

Şiria

 

08.01.2022-21.01.2022

 

65.

Şiştarovăţ

 

08.01.2022-21.01.2022

 

66.

Şofronea

 

08.01.2022-21.01.2022

 

67.

Tauţ

 

08.01.2022-21.01.2022

 

68.

Târnova

 

08.01.2022-21.01.2022

 

69.

Ususău

08.01.2022-21.01.2022

 

 

70.

Vărădia

de Mureş

 

 

08.01.2022-21.01.2022

71.

Vinga

08.01.2022-21.01.2022

 

 

72.

Vârfurile

 

08.01.2022-21.01.2022

 

73.

Vladimirescu

 

08.01.2022-21.01.2022

 

74.

Zăbrani

 

08.01.2022-21.01.2022

 

75.

Zădăreni

08.01.2022-21.01.2022

 

 

76.

Zărand

 

11.01.2022-24.11.2022

 

77.

Zerind

08.01.2022-21.01.2022

 

 

78.

Zimandu Nou

 

08.01.2022-21.01.2022

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la Hotărârea C.J.S.U. Arad nr. 6/2022

 

Rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, măsurată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad la data de  10.01.2022 și comunicată Instituției Prefectului – Județul Arad

 

Nr.

U.A.T.

POPULAȚIE

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI

INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE

1

GHIOROC

4106

28

6.82

2

ŞILINDIA

868

5

5.76

3

ORAŞ PÂNCOTA

8314

41

4.93

4

PĂULIŞ

4486

21

4.68

5

HĂLMĂGEL

1062

4

3.77

6

VĂRĂDIA DE MUREŞ

1646

6

3.65

7

LIVADA

4288

15

3.5

8

ARCHIŞ

1455

5

3.44

9

BELIU

2967

9

3.03

10

MUNICIPIUL ARAD

175909

477

2.71

11

ŞIŞTAROVĂŢ

370

1

2.7

12

HĂŞMAŞ

1189

3

2.52

13

VLADIMIRESCU

14767

35

2.37

14

ORAŞ LIPOVA

11162

24

2.15

15

ZĂRAND

2911

6

2.06

16

ŞOFRONEA

3002

6

2

17

TAUŢ

1518

3

1.98

18

ZIMANDU NOU

5130

10

1.95

19

FÂNTÂNELE

3735

7

1.87

20

SEMLAC

4280

8

1.87

21

CONOP

2189

4

1.83

22

ORAŞ SEBIŞ

6290

11

1.75

23

TÂRNOVA

6300

11

1.75

24

ŞIRIA

9204

16

1.74

25

HĂLMAGIU

2354

4

1.7

26

ŞEPREUŞ

3014

5

1.66

27

OLARI

2000

3

1.5

28

PETRIŞ

1334

2

1.5

29

COVĂSINŢ

2748

4

1.46

30

DIECI

1461

2

1.37

31

SOCODOR

2327

3

1.29

32

MIŞCA

3900

5

1.28

33

BÂRZAVA

2407

3

1.25

34

ALMAŞ

2474

3

1.21

35

ORAŞ PECICA

14283

17

1.19

36

ŞICULA

4209

5

1.19

37

IRATOŞU

2590

3

1.16

38

ORAŞ INEU

9483

11

1.16

39

ORAŞ SÂNTANA

15651

18

1.15

40

MACEA

7230

8

1.11

41

ORAŞ NĂDLAC

7735

8

1.03

42

SĂVÂRŞIN

2901

3

1.03

43

SELEUŞ

2999

3

1

44

ŞAGU

4186

4

0.96

45

ŞEITIN

3152

3

0.95

46

BATA

1063

1

0.94

47

ZĂBRANI

4457

4

0.9

48

ORAŞ CURTICI

8969

8

0.89

49

APATEU

3406

3

0.88

50

VÂRFURILE

2444

2

0.82

51

VINGA

7232

5

0.69

52

ZERIND

1487

1

0.67

53

ZĂDĂRENI

3052

2

0.66

54

ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ

8139

5

0.61

55

BUTENI

3309

2

0.6

56

BIRCHIŞ

1793

1

0.56

57

SINTEA MARE

3849

2

0.52

58

SECUSIGIU

6169

3

0.49

59

CERMEI

2682

1

0.37

60

FRUMUŞENI

2796

1

0.36

61

BOCSIG

3244

1

0.31

62

FELNAC

3204

1

0.31

63

BÂRSA

1797

0

0

64

BRAZII

1182

0

0

65

CĂRAND

1070

0

0

66

CHISINDIA

1179

0

0

67

CRAIVA

2873

0

0

68

DEZNA

1095

0

0

69

DOROBANŢI

1574

0

0

70

GRĂNICERI

2495

0

0

71

GURAHONŢ

3708

0

0

72

IGNEŞTI

684

0

0

73

MONEASA

812

0

0

74

PEREGU MARE

1777

0

0

75

PILU

2161

0

0

76

PLEŞCUŢA

1045

0

0

77

ŞIMAND

4468

0

0

78

USUSĂU

1429

0

0

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite