Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Program-pilot pentru educație non-formală STEM s.y.S.T.E.M.s.prezentat la ISJ

Program-pilot pentru educație non-formală  STEM s.y.S.T.E.M.s.prezentat la ISJ
Comentează 0

În după-amiaza zilei de joi, 8 Februarie, conf. univ. dr. Paul Andrei ALBU a prezentat la sediul Inspectoratului Școla Județean:

Program-pilot pentru educație non-formală  STEM s.y.S.T.E.M.s.

STEM este acronim pentru Science, Technology, Engineering and Mathematics (în limba engleză), care, tradus, devine Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, fiind un termen multi-disciplinar, larg folosit, în țările de limbă engleză, adoptat în ultimii ani pe scară mai largă, inclusiv în România, pentru a grupa aceste discipline academice.

s.y.S.T.E.M.s. este acronim pentru supporting young Students Throughout Education within Medical syllabus (în limba engleză), care, tradus, devine sprijinirea tinerilor studenți pe parcursul educației în cadrul programei medicale.

 

Promotor: Asociația Activ pentru Comunitate

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Paul Andrei ALBU

 

Scopul proiectului: Elaborarea unui program educațional non-formal pentru orientat către sprijinirea generației succesoare și conceput pentru evoluția profesională a tinerilor în calitate de viitori specialiști ai domeniului biomedical.

Obiectivul general: Creșterea gradului de literație în domeniul științelor pentru tinerii care se orientează către o educație în învățământul universitar biomedical.

Obiectivul specific: Dezvoltarea de competențe științifice fundamentale esențiale pentru pregătirea specifică necesară parcurgerii disciplinelor preclinice și paraclinice.

Grupul țintă: Elevi din clasele a XI-a și a XII-a, care își doresc să urmeze studiile universitare în domeniul biomedical: medicină, medicină dentară, farmacie, nutriție și dietetică, ori alt domeniu complementar precum chimie, biochimie sau biologie.

Indicatori:

  • înțelegerea fenomenelor și proceselor chimice cu aplicații medicale și în viața de zi cu zi
  • îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbaj științific
  • dezvoltarea gândirii logice, critice și creative
  • abilități de analiză a datelor și a informațiilor științifice
  • angrenare în spiritul competițional și al muncii în echipă
  • creșterea încrederii în propriile abilități
  • promovarea de metode de educație de la egal la egal și de metode informale

Metoda de implementare: Activități educaționale interactive, în mediu non-formal, centrate pe înțelegerea conceptelor științifice fundamentale și conștientizarea aplicațiilor lor în domeniul biomedical și în viața de zi cu zi.

Vor fi utilizate metode de educație de la egal la egal bazate pe activități educaționale de expunere, conceptualizare, problematizare, dezbatere, alături de instrumente digitale.

Pentru proiectul-pilot activitățile vor fi centrate pe chimie organică cu posibilitatea lărgirii ariei curriculare la biologie (anatomie, botanică), fizică (biofizică) sau alte discipline complementare.

Rezultatele previzionate:

STEM s.y.S.T.E.M.s. va contribui la creșterea competitivității generației succesoare, prin formarea unor tineri cu competențe științifice, sociale și de studiu îmbunătățite, unor viitori studenți cu abilități dezvoltate pentru învățare pe tot parcursul vieții, care să devină specialiști mai performanți în domeniul biomedical.

 STEM s.y.S.T.E.M.s. va deveni un program manisfest care să ofere sprijin necesar pentru tineri care doresc să devină ambasadori ai unui stil de viață sănătos ca o componentă esențială pentru îmbunătățirea calității vieții necesară pentru dezvoltarea sustenabilă a societății românești, în context european.

Perioada de implementare: Program anual, împărțit în 2 module – martie-iunie, respectiv septembrie-decembrie, cu frecvență lunară și un total de  8 activități educaționale non-formale.

Locul de desfășurare: Campusul Universitar UVVG Arad – amfiteatru multifuncțional digitalizat și dotat cu smart board Orbys.

Publicitatea: promovare directă în instituțiile de învățământ preuniversitar partenere, promovare on-line pe pagina web a asociației și pe social media, promovare în mass-media.

Galerie foto (20)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite