Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ordonanţa privind închiderea localurilor care nu respectă normele PSI a fost promulgată de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG care prevede că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) poate închide localurile în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranţa la incendiu.

Ordonanţa privind închiderea localurilor care nu respectă normele PSI a fost promulgată de Klaus Iohannis
Comentează 0

Actul normativ extinde atribuţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în sensul că inspectorii pot sigila construcţiile şi amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranţa la incendiu.

Anterior, ISU putea dispune doar oprirea funcţionării ori utilizării contrucţiilor sau amenajărilor, ceea ce nu era de natură să garanteze încetarea de fapt a funcţionării.

OUG adoptată de Guvern completează Legea 307/2006 şi Legea 170/2015 privind apărarea împotriva incendiilor, care prevăd şi alte sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind securitatea la incendiu.

Actul stabileşte o serie de criterii cumulative pe baza cărora se poate dispune oprirea funcţionării ori utilizării clădirilor şi spaţiilor amenajate în clădiri, cu aria de desfăşurare mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură şi turism. Reglementările vizează atât clădirile şi spaţiile autorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu, cât şi pe cele care nu sunt autorizate.

În cazul construcţiilor sau amenajărilor cu suprafaţă mai mare de 200 mp având destinaţia de comerţ, cultură şi turism, autorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării se face în oricare din următoarele situaţii: depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu; depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă la foc; desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când potrivit reglementărilor tehnice specifice se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă.

Alte situaţii în care se pot dispune astfel de măsuri sunt: reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului, precum şi desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, precum şi a celor de iluminat de securitate pentru evacuare.

În cazul construcţiilor sau amenajărilor cu suprafaţă mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură şi turism, care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării se face în oricare din următoarele situaţii: depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă; depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/ gradul de rezistenţă la foc; neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă; reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/ lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului; neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, în concordanţă cu valoarea de referinţă; neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă; categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.

Potrivit articolului 30 din OUG, începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz. (2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin.(1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. (3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu. (4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Deputaţii au introdus trei noi alineate, cu următorul cuprins:''(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016. (42) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (41), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor. (43) Excepţia prevăzută la alin. (41) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii''.

Sursa romaniatv.net

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite