Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar și admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar și  admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018
Comentează 0

I.  Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă nederminată

Azi, 12 iulie 2017, conform Calendarului anexa nr. 19 la Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, a avut loc proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar.

In județul Arad proba scrisă s-a desfășurat în două centre de concurs:

  • Centrul Nr. 1: Colegiul Național ”Preparandia Dimitrie Țichindeal” Arad
  • Centrul Nr. 2: Colegiul Național ”Moise Nicoară” Arad

Concursul a fost monitorizat de un reprezentant al Ministerului Educației Naționale.

Dintre cei 638 de candidați înscriși inițial, 608 au participat și promovat inspecția la clasă/proba practică, putând susține proba scrisă.

Dintre aceștia 56 de candidați au fost absenți și 63 de candidați s-au retras din motive personale. Nu au existat eliminați.

Organizarea și  desfășurarea acestei probe au fost ireproșabile. Nu s-au semnalat incidente, nu au existat probleme, iar condițiile asigurate de către cele două centre de concurs din județul Arad au fost conforme cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante atât sub aspect organizatoric, cât și logistic (sălile fiind prevăzute cu camere audio-video).

      Candidații au avut asigurată asistență medicală, au beneficiat de apă în sălile de concurs și de un cadru adecvat derulării unei probe scrise.

De asemenea, pentru buna desfășurare a probei scrise, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a selectat, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante, profesori asistenți din rândul directorilor/directorilor adjuncți sau membrii ai consiliilor de administrație din unitățile de învățământ din județul Arad.

      Toți cei implicați  în organizarea  și desfășurarea probei scrise a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar au dat dovadă de responsabilitate, profesionalism și    de o mobilizare exemplară pentru respectarea ad litteram a prevederilor Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Rezultatele se vor afișa în data de 18 iulie. Eventualele contestații se vor înregistra în perioada 18-19 iulie 2017, urmând ca rezultatele finale să se afișeze în 25 iulie 2017.

 

II. Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Tot azi, 12 iulie 2017, conform Calendarului anexa nr. 1 la OMENCȘ nr. 5.077/31.08.2016,  a avut loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a. 2417 elevi au fost declarați admiși (2402 din județul Arad și 15 din alte județe) în învățământul liceal de stat. Pe lângă aceștia, 245 de elevi au optat și au fost admiși în învățământul vocațional, 13 elevi au fost admiși pe locurile special alocate pentru Rromi, 26 în învățământul special și 274 în învățământul profesional de stat.

A doua etapă de admitere începe în data de 24 iulie 2017 cu afișarea locurilor rămase libere, urmând ca în perioada 4-11 septembrie 2017 să se finalizeze prin repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior primei etape.

 

 

Inspector școlar general,

Claudius Lucian MLADIN


Scrie un comentariu

trimite