Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Moise: eliberator, legislator și profet

Cuvânt de întâmpinare:

„Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat.” (Ps. 22.5).

„Atunci a zis Domnul catre Moise: «Ce strigi către  Mine? Spune fiilor lui Israel să pornească, iar tu ridică-ți  toiagul și-ți întinde mâna înspre mări ca pe uscat.»” (Ieș. 14.15-18).

Moise: eliberator, legislator și profet
Comentează 0

Facem dintru început precizarea că aceste rânduri vor constitui doar mărturisitoare note la o carte care a încununat prin slove un an greu și bolnav, la propriu și la figurat: „Moise: eliberator, legislator și profet”. Este cartea prin care părintele Lucian Victor Baba și-a desăvârșit Teza de Doctorat.

Lumina tiparului o dă Editura Sfântul  Ierarh Nicolae, 2020, iar Cuvântul înainte este semnat de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Cluj-Napoca, 4 ianuarie 2020.

Dacă am spune că este o carte care aparține unei familii nu am greși cu nimic, însă deontologia ne determină să ținem cont de caseta tehnică, așadar, calitatea de editor îi aparține unui profesor-filolog, Carina A. Baba, care a considerat că pe Coperta I nu ar fi nicio imagine mai potrivită decât icoana Rugului Aprins. Coperta IV surprinde în fraze un mănunchi de Considerații semnate de prefațator, precum și portretul autorului.

Cuvânt și carte

Cartea însumează peste treisutecincizeci de pagini și este dispusă, fragmentar, în  patru capitole distincte la care se adaugă o Introducere, Concluzii generale, Anexe, Bibliografie.

Denumirea capitolelor incită și invită la o minuțioasă lectură:Moise-Eliberator”,  „Moise-Legislator”, Moise-Profet”, Moise in artă”.

Mărturisește autorul în Introducere:Personalitatea lui Moise și opera profetică a acestuia sunt bine apreciate de Însuși Mantuitorul Hristos; ca Litera de Lege în Sfânta Evanghelie, zicând: au pe Moise și pe Profeți; să asculte de ei!” (Lc.16.29) apud op.cit. pag.16.

Intenția noastră face parte doar de un subiectivism care este parte intrinsecă a doritorului de împărtășanie cu autorul, tocmai de aceea aceste rânduri nu sunt exhaustive, ci au ceva din substanța unei vecernii literare.

Considerăm ca o teză de doctorat devenită o carte îndreptată înspre cunoscători, merită a fi deslușită de cunoscători și teologi.

Cuvânt de încheiere

Albul imaculat al copertelor care înfășoară cartea ne învăluie înspre un răsărit calm al inimii mai tânăr de-acum părintelui-preot al Parohiei ortodoxe Variașu Mare-Arad.

Personalitate a clerului arădean, provenit dintr-o distinsă familie de preoți, părintele  Lucian Victor Baba este și un cadru didactic teolog de o cultură rafinată care, iată, acum, își oferă propriul condei ca un dar cu har. Opera sa va deveni faimă cu certitudine și va pune în lumină, extrapolari, din prisma propriilor cercetări. Pentru că, la urma urmei, lectura unei cărți  nu înseamnă navigare, ci un sâmbure de adevăr și cercetare. Iar clasarea valorilor va ține de afinități.  Noi, pentru a așterne  aceste rânduri, am ținut  cont de rigurozitatea conținuturilor, de prioritatea  judecăților de valori ale acelor cunoscători îndrituiți a duce mai departe glasul fidel al autorului.

Am îndrăzni, în concluzie, consultând câteva Indicii de nume și Simboluri să  îl identificăm pe Moise a fi: personajul biblic care a întemeiat legea iudaică (…), personalitate fundamentală a istoriei  evreilor (...), nume cu rădăcini egiptene (...) cf. Hans Biederman, Kyle Johnson Yeats, Christian Ionescu, Maria Cosniceanu s.a. Pentru că, uneori, oamenii nu se măsoară doar prin virtute, ci și prin nume, precum o haină care-l înveșmântă.

Florica R. Cândea

UZPR Arad

Galerie foto (2)


Scrie un comentariu

trimite