Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

I.S.J. Arad caută parteneri privați pentru un proiect de reducere a abandonului școlar

I.S.J. Arad caută parteneri privați pentru un proiect de reducere a abandonului școlar
Comentează 0

Inspectoratul Școlar Județean Arad anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare

Proiectul urmărește reducerea părăsirii timpurii a școlii în rândul elevilor din Arad prin dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie și consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc în învățământul obligatoriu.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului

 1. Schimb de bune practici în domeniul incluziunii sociale și a ocupării tinerilor provenind din medii defavorizate cu parteneri și instituții relevante din Norvegia
 2. Dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie în privința elevilor aflați în situații de risc
 3. Înființarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea unor programe calitative de sprijin prin dezvoltarea a 6 centre multifuncționale pilot distribuite în 6 localități din județul Arad si a 2 unități multifuncționale mobile de acest tip.
 4. Dezvoltarea unei comunități educaționale colaborative care include actori din mediul asociativ de tineret, angajatori, instituții de învățământ, care să conlucreze pentru crearea și consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc în învățământul obligatoriu
 5. Crearea si implementarea a minim 5 programe remediale sau de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc, de care să beneficieze minim 300 de astfel de elevi
 6. Comunicare și diseminare;
 7. Evaluarea impactului

PROFILUL PARTENERULUI

Următoarele tipuri de entități sunt considerate a fi relevante pentru program:

 • Asociații de si pentru tineret constituite conform legii, care au experiență în desfășurarea de activități de educație non-formală cu tinerii, în special în domeniile incluziunii sociale, educației pentru diversitate, consilierii în carieră,
 • Organizații de angajatori, constituite in condițiile legii

care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • nu au sechestru pe conturi;
 • nu au dat declarații false legate de informațiile cerute de operatorul de program;
 • nu au încălcat termenii niciunui contract semnat anterior cu operatorul de program
 • nu sunt si nu vor fi la momentul acordării grantului în proceduri de faliment sau condamnați sau judecați de infracțiuni legate de comportamentul profesional, sau în situație de nerespectare a plăților contribuțiilor sociale sau plata taxelor, sau sub investigații de fraudă sau corupție, implicați în crimă organizată, spălare de bani sau orice activitate ilegală supusă unor conflicte de interese sau să fie condamnat pentru inducerea în eroare cu informații false.

Organizațiile interesate vor trimite prin email sau poștă, sau vor depune la registratura Inspectoratului Școlar Județean Arad, până în 13.12.2019, ora 14:00,  următoarele documente:

 • Statutul organizației/actul constitutiv prin care face dovada că obiectul de activitate corespunde cerințelor din anunțul de selecție;
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală
 • Un portofoliu de proiecte anterioare în domeniile incluziunii sociale, educației pentru diversitate, consilierii în carieră
 • Declarație pe proprie răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Emailul sau plicul/coletul vor avea menționat “Pentru selecția partenerilor Program EEA Fonduri Norvegiene” si vor fi transmise la:

 • E-mail: proiecteisjarad2016@gmail.com
 • Adresa Inspectoratului: Strada Corneliu Coposu 26, Arad, Jud. Arad, cod poștal 310003

Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri va respecta următoarea grilă de evaluare:

 • Numărul de proiecte în domeniile incluziunii sociale, educației pentru diversitate, consilierii în carieră desfășurate în ultimii 3 ani – maxim 30 p
 • Număr de proiecte internaționale în care a fost implicată organizația în ultimii trei ani – maxim 10 p
 • Relevanța proiectelor pentru modelul de intervenție propus si posibilitatea de replicare la nivel județean – maxim 50 p
 • Număr de angajați/voluntari – maxim 10 p

TOTAL 100 puncte

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat este de 60 puncte.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.S.J. Arad.


Scrie un comentariu

trimite