Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

HOTĂRÂRE nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare

HOTĂRÂRE nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la  nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare
Comentează 0

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 37 din 28.07.2020
privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la

nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare

Având în vedere propunerile formulate prin Hotărârea nr. 23 din 24.07.2020, a
Grupului de suport tehnico - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe
teritoriul României,

ținând seama de analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență
generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 28.07.2020, realizată la
nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

luând în considerare creșterea exponențială zilnică a numărului de persoane
infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune
permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a
sistemului sanitar,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (f) și art. 71 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și
art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi
componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în
anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise

Pagina 2 din 2

stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al Municipiului București pentru situații de
urgență, cu avizul direcției de sănătate publică.

(2) Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea
creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele orare
respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup.

(3) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de
persoane:

a) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă
solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;

b) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Art. 2 (1) Se propune interzicerea comercializării și consumului produselor

alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în
exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul orar 2300 -
0600.

(2) În afara intervalului menționat la alin. (1), operatorii economici care desfășoară
aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul
locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între
clienți, inclusiv dansul.


Art. 3 Se propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii

economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 2300 - 0600.

Art. 4 Se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizică existente la

nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, în sensul în care distanța mai mică de 2
metri între persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți
(părinți, bunici).


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU


LUDOVIC ORBAN

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite