Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

APM Arad actualizează Planul Local de Acțiune

Având în vedere schimbările majore care au avut loc de la revizuirea PLAM in anii 2008-2009 și până în prezent, urmare a modificărilor apărute în starea mediului la nivel județean, a numeroaselor modificări legislative în domeniul mediului înconjurător, în situaţia socio-economică precum şi în tehnologiile de producţie şi cele de protecţie a mediului, necesitatea corelării acțiunilor cu Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor,

APM Arad actualizează Planul Local de Acțiune
Comentează 0

Planul Național de Gestionarea a Deșeurilor care conține și Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor, Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România precum şi luând în considerare și alte documentele programatice la nivel național, regional, judeţean şi local elaborate în acest interval de timp – APM Arad aduce la cunoștiința publicului inițierea procesului de actualizare a PLAM Arad în concordanţă cu noile realităţi.

Procedura de actualizare se va derula cu respectarea prevederilor Ghidului practic al planificării de mediu. Etapele procedurale vor putea fi consultate accesând pagina web a APM Arad:  http://apmar.anpm.ro/ - Domeniul dezvoltare durabilă

Planul Local de Acțiune pentru Mediu are o importanță deosebită în ceea ce privește rezolvarea celor mai urgente probleme de mediu existente în județ, reprezentând opinia comunității referitoare la problemele prioritare de mediu, precum și la acțiunile identificate ca fiind prioritare, cu implicarea eficientă a autorităților locale, a cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, mediului de afaceri și industriei și a unităților de invâțământ.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite