Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

SC. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de economist la Biroul financiar-contabil, pe perioadă determinată

SC. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de economist la Biroul financiar-contabil, pe perioadă determinată
Comentează 1

Condiții de participare:

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

- Vechime în specialitatea postului;

- Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului societății organizatoare;

- copia actului de identitate;

- curriculum vitae;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitat de către societate;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie  al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- cazier judiciar ;

- carnet de muncă sau după, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie;

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, B-dul Iuliu maniu FN, după cum urmează:

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 18.10.2018;

- proba scrisă în data de       23.10.2019 ora 10,00;

- proba interviu în data de   25.10.2019 ora  10,00;

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17.10.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,

Relații suplimentare se pot obține pe site-ul societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite