Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

S.C. RECONS S.A. ARAD ORGANIZEAZĂ concurs pentru ocuparea postului de funcționar administrativ COR 411001 la Serviciul parcări rezidențiale, din cadrul societății

S.C. RECONS S.A. ARAD ORGANIZEAZĂ concurs pentru ocuparea postului de funcționar administrativ COR 411001 la  Serviciul parcări rezidențiale, din cadrul societății
Comentează 1

Condiții de participare:

- Studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat;

- Vechime în muncă;

- Cunoștințe de operare:   Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

- Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

-    cerere de înscriere la concurs;

-    copia actului de identitate;

-    copie certificat de naștere;

-     curriculum vitae;

-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie  al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-    cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;    

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.10.2019

- proba scrisă în data de       16.10.2019 ora 10,00

- proba interviu în data de    16.10.2019 ora 14,00

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.10.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va  desfășura și concursul.          

Pentru relații și depuneri de CV-uri

-    sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, 

-    E-mail societății office@reconsarad.ro , fax 0257-281458 , telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.
 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite