Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 6.3 (6B)

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 6.3 (6B)
Comentează 0

Data prelungirii apelului de selecție: 24 Noiembrie 2023

Tipuri de beneficiari eligibili :

  • UAT-urile definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;  
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane  juridice  care  dețin  în  administrare/proprietate  obiective  de  patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;
  •  Fondurile nerambursabile alocate pe măsură: 1.070.344,01 Euro 
  • Fondurile nerambursabile disponibile pentru această sesiune: 96.792,68 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 25.000,00 Euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

  - data limită de primire a proiectelor:29 Decembrie 2023

- locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Depresiunea Sebiș-Gurahonț-Hălmagiu”,oraș Sebiș,str.Romana nr.4/a, jud.Arad, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09:30 – 11:30. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 6.3 (6B)-versiunea 06, disponibil pe pagina de internet: www.gal-dsgh.ro

Pentru informații suplimentare vă aşteptăm la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Depresiunea Sebiș-Gurahonț-Hălmagiu”,din oraș Sebiș, str.Romana nr.4/a, jud.Arad.

Ne puteți scrie pe adresa oraș Sebiș, str.Romana nr.4/a, jud.Arad; office@gal-dsgh.ro, sau contacta la tel.:0740-818487; pentru a afla informații suplimentare despre cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Depresiunea Sebiș-Gurahonț-Hălmagiu”.

De asemenea, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Depresiunea Sebiș-Gurahonț-Hălmagiu” puteți găsi versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii 6.3 (6B) - versiunea 06.