Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE MASURA 6.5 (6B) ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” APEL DE SELECTIE NR. 01/2019 AFERENT MASURII 6.5(6B)

Comentează 0

Data lansarii apelului de selectie:25 octombrie 2019

Masura 6.5(6B):Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Tipuri de beneficiari eligibili :

 •  UAT-urile din spatiul rural LEADER definite conform legislației în vigoare;
 
•  ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
 
•  ONG-uri definite conform legislației în vigoare.
 
• GAL-ul în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Fondurile disponibile pe măsură:20.000 Euro;

Fondurile disponibile pe sesiune:20.000 Euro;

Sprijinul public nerambursabil: Sprijinul public nerambursabil se acordă cu respectarea urmatoarelor condiții:100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica ,negeneratoare de venit si nu va depasi 20.000 euro. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: Data limita de primire a proiectelor:25 noiembrie 2019.

Locul de depunere al proiectelor:sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,oraș Sebiș,str.Romană nr.4/a,jud.Arad, de luni pana Vineri, in intervalul orar 08.00 – 12.00. Informații detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 6.5(6B), disponibil pe pagina de internet: www.gal-dsgh.ro.

Pentru informatii suplimentare vă aşteptăm la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,din oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad.Ne puteti scrie pe adresa oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad;office@gal-dsgh.ro;tel.:0740-818487;0357-410197, pentru a afla informatii suplimentare despre cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”.

De asemenea, la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”puteți gasi versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 6.5(6B).