Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

APEL DE SELECȚIE - MĂSURA 3 (3A)

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” APEL DE SELECTIE NR. 01/2021 AFERENT MĂSURII 3(3A)

APEL DE SELECȚIE - MĂSURA 3 (3A)
Comentează 0

Data lansarii apelului de selectie:08 aprilie 2021

Masura 3 (3A) ”Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale”

 Tipuri de beneficiari eligibili :

  • fermieri activi/grupuri de fermieri legal constituite care își desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul GAL DSGH;

Fondul total alocat măsurii : 18.000 euro

Fondul disponibil alocat sesiunii: 18.000 euro

Sprijinul public nerambursabil: Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil,care se acordă sub forma unui transfer financiar anual, în decursul unei perioade de maxim trei ani consecutivi ,de la semnarea contractului de finanțare  cu AFIR.

Sprijinul public este de maxim 1.000 de euro/exploatație/an si se acordă în decursul unei perioade de maximum trei ani, de la data semnării contractului cu AFIR.

Intensitatea anuală indicativă a sprijinului se determină astfel:Plata anuală  in valoare de maxim1.000 de euro/exploatație/an,acordată în decursul unei perioade de maximum trei ani, de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR.Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile;

Se va avea in vedere ca finalizarea proiectelor să se efectueze până la data de 31.12.2023, iar termenul de depunere a ultimei cereri de plată este cel târziu data de 30.09.2023.

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:                                                                                                             

Data limita de primire a proiectelor:07 mai 2021,ora 19.30;

Locul de depunere al proiectelor:sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,oraș Sebiș,str.Romană nr.4/a,jud.Arad, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 16.30 – 19.30.  Informații detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 3(3A), disponibil pe pagina de internet: www.gal-dsgh.ro    

Pentru informatii suplimentare vă aşteptăm la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,din oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad.

Ne puteti scrie pe adresa oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad;office@gal-dsgh.ro;tel.:0740-818487, pentru a afla informatii suplimentare despre cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”.

De asemenea, la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”puteți gasi versiunea pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 3 (3A)