Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 26.01.2023, Consiliul Județean Arad anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2023.        

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Comentează 1

Consiliul Județean Arad are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, iar în exercitarea acestor atribuții asigură, în condițiile legii și potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, turismul, protecția și refacerea mediului.

Metodologiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2023 stabilesc principiile, cadrul general şi procedural pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţii finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul Centrului Cultural Judeţean Arad.  

Această procedură se aplică tuturor solicitanţilor, persoane fizice şi juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, care depun propuneri de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Centrului Cultural Judeţean Arad.

Activităţile nonprofit de interes general pentru care se vor atribui contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile Județului Arad alocate Centrului Cultural Județean Arad, sunt structurate pe următoarele direcții:

  • Educație și sănătate
  • Cultură tradițională
  • Producții editoriale
  • Tineret
  • Promovarea sportului de performanță
  • Turism și protecția mediului.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• Referatul de aprobare nr. 2.074/26.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 2.075/26.01.2023 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport și al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 31/26.01.2023 privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2023 însoțit de:   

• Anexa nr. 1 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Educaţie şi sănătate;

 • Anexa nr. 2 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Cultură tradiţională;  

• Anexa nr. 3 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Producţii editoriale;  

• Anexa nr. 4 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Tineret;    

• Anexa nr. 5 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Promovarea sportului de performanţă;    

• Anexa nr. 6 - Metodologia pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2023 din fondurile alocate Centrului Cultural Judeţean Arad din bugetul Judeţului Arad, pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 - Direcţia de finanţare: Turism şi protecţia mediului.    

Documentația poate fi consultată:  

• pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

• la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 8

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 16.02.2023:

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;   

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;   

• prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;    

• la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.   

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2023.    

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 08.03.2023.  

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 214, e-mail: dan.buda@cjarad.ro, persoană de contact: Dan Buda.

                                                             

                                                              Președinte

                                                             Iustin Cionca

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide