Vremea Romania, Arad 25°C

Stiri Arad

Activităţile derulate de către ISJ Arad în perioada ianuarie- februarie 2017

Activităţile derulate de către ISJ Arad în perioada ianuarie- februarie 2017
Comentează 0

1. Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Pentru concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2017, seria 11, s-au înscris online 109 candidaţi. Dintre aceştia, 97 şi-au depus dosare, înregistrate la ISJ Arad. În urma evaluării dosarelor s-au înregistrat următoarele rezultate: au promovat 90 candidaţi, iar 18 candidaţi au fost declaraţi nepromovaţi pentru următoarele motive:

- 6 nu au  întrunit punctajul minim de promovare, conform metodologiei.

-12 nu şi-au depus dosare, fiind evaluaţi cu punctaj 0.

-1 dosar a fost respins pentru că nu respectă condiţiile prevăzute în OMECTS 5549/2011, art. 2, lit. (a).

Rezultatele  supuse validării Consiliului de administraţie al ISJ Arad din data de 02.02.2017 vor fi afişate pe site-ul ISJ Arad şi la sediul ISJ Arad.

Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul ISJ Arad în perioada 06-10 februarie 2017.

2. Examen de definitivat 2017

Conform OMEN 3114/2017(privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMECTS 5087/2016se pot înscrie la examenul național de definitivare învățământ, sesiunea 2017, candidații care depășesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum și candidații care au susținut acest examen în trei sesiuni fără să promoveze, dar care au finalizat, de fiecare dată, stagiul de practică de un an școlar. În consecinţă cei care au susţinut anul trecut examenul de definitivat şi nu l-au promovat nu pot participa la sesiunea 2017 a examenului de definitivat pentru că nu şi-au finalizat stagiul de pregătire practică de un an şcolar necesar până la susţinerea din nou a examenului.

O altă noutate este achitarea unei taxe de înscriere la examen în cuantum de 300 de lei pentru candidații care s-au prezentat deja la trei sesiuni ale examenului fără să promoveze.

3. Detaşări în interesul învăţământului pe funcţii de conducere

Azi, 02.02.2017, în Consiliul de Administraţie al ISJ s-au aprobat propunerile unităţilor de învăţâmânt în vederea detasării în interesul învăţământului pe funcţii de conducere pentru unităţile de învăţământ în care s-au retras acordurile precum şi a detaşării în interesul învăţământului pe funcţiile de conducere rămase neocupate în urma concursului.

Astfel un număr de 6 cadre didactice au fost detaşate în interesul învăţământului pe funcţii de director sau director adjunct, şi anume:

Şcoala Gimnazială Fântânele - Groza Claudiu-director

Şcoala Gimnazială Bârsa - Faur Mariana - director

Şcoala Gimnazială „Olos Lajos” Adea - Kiss Aniko - director

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad - Pop Emilia - director adjunct

Şcoala Gimnazială „Caius Iacob” Arad - Mandă Elena Beatrice - director adjunct

Şcoala Gimnazială „Titus Popovici” Mişca – Structura Vânători - Oniţă Afrodita - director adjunct

4. Reţeaua şcolară  pentru anul şcolar 2017-2018

In Consiliul de Administraţie al ISJ din 02.02.201 nu a fost analizat proiectul de reţea şcolară pentru anul şcolar 2017-2018 având în vedere că se aşteaptă Hotărârea de Proiect a  Consiliului Local al Primăriei Municipiului Arad. ISJ Arad a trimis Primăriei Municipiului Arad adresa cu nr. 321/02.02.2017 prin care se solicită  transmiterea Hotărârii de proiect privind reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2017.2018, conform art. 22 din Metodologia de fundamentare a reţelei şcolare.

5. Cadre didactice pensionabile

In judeţul Arad, 133 de cadre didactice împlinesc la 1 septembrie 2017 vârsta standard de pensionare. Dintre acestea, 61 au solicitat menţinerea în activitate, adresându-se Consiliilor de Administraţie din unităţile de învăţământ în care funcţionează. În urma analizei Consiliilor de Administraţie din unităţile de învăţământ 51 au primit aviz favorabil de continuare a activităţii. În şedinţa de Consiliu de Administraţie al ISJ Arad, în urma verificării propunerilor unităţilor de învăţământ de către Comisia de mobilitate a ISJ, conform art. 28 din Metodologia  de mobilitate a personalului didactic, s-a dat aviz favorabil celor 51 de cadre didactice.

6.Consultare publică privind proiectele de programe şcolare pentru ciclul gimnazial şi pentru proiectul ordinului privind structura anului şcolar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei au lansat în consultare proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII. Toate cadrele didactice care predau la ciclul gimnazial sunt invitate să îşi prezinte propunerile. Consultarea se va derula în perioada 27 ianuarie- 13 februarie 2017.

                De asemenea  a fost lansat în consultare publică proiectul privind structura anului şcolar 2017-2018, consultare ce se va derula în perioada 01-24 februarie 2017.

 

 

Purtător de cuvânt al ISJ Arad,

Inspector şcolar Laura NĂDĂBAN

                  

 

.

 

 

 

Articole asemanatoare

Scrie un comentariu

trimite